Dokładnie to, czego potrzeba

Perfekcja w procesach

W październiku 1993 roku ABB Dolmel, jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce, uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 9001. "Zapewnianie jakości jest czasem błędnie rozumiane jako wychwytywanie braków czy niedoróbek w produktach i ich naprawianie. Nic bardziej mylnego. Zapewnianie jakości jest to takie zarządzanie wszystkimi procesami w firmie, aby braki w ogóle nie mogły powstać" - tłumaczy Maciej Michałowski. Dwa lata później rozpoczęto prace nad komputerowym wspomaganiem Systemu Zapewniania Jakości. "Wszystkie procedury systemu jakości zapisano tak, by były zgodne z tym, jak robi to Triton w produkcji, technologii, sprzedaży i innych modułach" - wyjaśnia kierownik działu zapewniania jakości. Momentem przełomowym było zastąpienie w 1996 r. obiegu papierowych dokumentów jakości obiegiem elektronicznym. "Przejście z długopisu na klawiaturę to była rewolucja, ale dzisiaj ilość papieru potrzebna do utrzymania systemu jakości sparaliżowałaby funkcjonowanie firmy" - dodaje.

W lutym tego roku ABB Dolmel otrzymał certyfikat zaświadczający o działaniu zgodnie z normą ochrony środowiska ISO 14001.

Jeszcze nie ostatnie słowo

W ABB Dolmel osiągnięto już bardzo wiele. Dzięki zintegrowanemu systemowi skrócono cykl rozliczeniowy do miesiąca i roku. Finalne zamykanie miesiąca odbywa się w 5 dni. Na bieżąco obserwuje się należności i zobowiązania oraz śledzi koszty realizowanych projektów. Poziom zapasów obniżył się o 30%, a wskaźnik obrotu materiałów skrócił do 40 dni. Czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej zmalał o 60%. To tylko najważniejsze korzyści.

"Teraz przygotowujemy się do przejścia na Baan IV. Uczestniczyliśmy w jego lokalizacji. Wiele się spodziewam także po zawartych w nim narzędziach do tworzenia procesowego wizerunku firmy" - mówi Ernest Hęciński. Wiele uwagi poświęca się także problemowi roku 2000. "O nasze przedsiębiorstwo jestem spokojny, ale niepokoję się, czy nasi dostawcy w porę zadbali o właściwe rozwiązania u siebie" - dodaje.

Informatycy na bieżąco pracują nad zadaniami wynikającymi ze strategii koncernu, np. ujednolicaniem płaszczyzn zarządzania, porządkowaniem struktury serwerów, podwyższaniem bezpieczeństwa sieci, a także systemem raportowania do centrali.

Czyli taka nigdy nie kończąca się historia... Informatyzacja.

Rozwiązania techniczne w ABB Dolmel Ltd.

Oprogramowanie

ABB Dolmel wykorzystuje zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Triton 3.1 firmy Baan, oprogramowanie do tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej CATIA 4.1.9, program do wspomagania gospodarki narzędziowej TDM 4.2.4.4 firmy WIS. Ponadto firma korzysta z własnego oprogramowania płacowo-kadrowego Payroll, aplikacji do zarządzania dokumentacją systemową, programów wspomagających systemy jakości QMS/EMS i do tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej EDS.

Kolejne pakiety oprogramowania to Microsoft Office 97, Lotus Notes 4.6 i system zarządzania zasobami komputerowymi Microsoft SMS wersja 1.2 9.

Sprzęt

We wrocławskiej fabryce pracują 2 serwery IBM RISC/600, 4 serwery Compaq ProLiant 1500 i ok. 200 komputerów PC. Systemem operacyjnym dla serwerów RISC jest IBM AIX 4.2, natomiast dla komputerów PC - Windows NT 4.0.

Sieć komputerowa zlokalizowana jest w 5 budynkach (ok. 600 przyłączy). Szkielet sieci oparty jest na pierścieniu FDDI. Sieć w budynkach działa w standardzie Ethernet 10 Mb/s, sieć lokalna podłączona jest do sieci korporacyjnej ABB poprzez łącze satelitarne o przepustowości 128 Kb/s. Sprzęt sieciowy pochodzi z firm 3 Com, Cisco i Wellflet.


TOP 200