Dokąd zmierza polska nauka

Czego potrzebuje i dokąd zmierza polska nauka? Na to pytanie ma odpowiedzieć Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej opracowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która pokazuje kluczowe dla Polski badania naukowe.

Dokąd zmierza polska nauka
Mapa ma być odpowiedzią na potrzeby środowisk naukowych. Do jej budowy MNiSW przystąpiło w II połowie 2009, a wyniki prac opublikowano w marcu 2011 roku. Najpiew resort nauki sprawdził, jak wyglądała wcześniejsza polityka inwestycyjna jednostek naukowych i jaką mają one bazę badawczą.

33 wybrańców MNiSW

Zdaniem przedstawicieli resortu nauki, w Polsce powinien powstać ośrodek badawczy konsolidujący krajowy potencjał naukowy. W działalność takiego ośrodka powinny być zaangażowane silne zespoły naukowe, posiadające odpowiedni dorobek krajowy i międzynarodowy. Jednocześnie w czasie zapoznawania się ze zgłoszonymi do mapy projektami ministerstwo stwierdziło, że większość polskich projektów badawczych ma problemy w sprawach dotyczących zarządzania, koncepcji, aspektów organizacyjnych i dostępu do ośrodków badawczych przez zewnętrznych użytkowników. Dużym polskim ośrodkom badawczym przydałyby się specjalistyczne szkolenia związane z zarządzaniem. Możliwe, że MNiSW zostanie wsparte w tym zakresie przez ESFRI - Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych.

Ponadto przedstawiciele MNiSW postanowili, że polskie ośrodki naukowe mają prowadzić badania, które będą rozwiązywały problemy z obszaru demografii, ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego i nowoczesnych technologii. "Badania naukowe w coraz większym stopniu będą się skupiać na poszukiwaniu odpowiedzi na globalne, długoterminowe wyzwania, przed którymi stoją społeczeństwa Polski i Europy" - czytamy w dokumencie ministerstwa. W drodze konkursu ogłoszonego w roku 2009 ministerstwo wyłoniło 33 projekty (spośród 76), które zostały umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Dotyczą one wielu szeroko rozumianych dziedzin nauki, takich jak: astronomia i fizyka (7 projektów), zagadnienia interdyscyplinarne (5), nauki humanistyczne (1), nauki biologiczne i medyczne (5), energia (4), nauki materiałowe i technologie (3) oraz nauki o środowisku i nauki o Ziemi (6).

Wśród wybranych znalazły się też dwa z obszaru inteligentnych systemów i infrastruktury. Jeden z nich to C4@A4 złożoność korelacje, koherencja, kognitywność wzdłuż A4 - projekt koordynowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Drugi to prowadzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowe projekt związany z polskim wkładem w międzynarodowy system mapy drogowej ESFRI.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200