Dokąd zmierza outsourcing?

Według raportu Accenture, w 2000 roku światowe wydatki na outsourcing sięgnęły 1 biliona USD. Najważniejszy jest jednak nie rozmiar zawieranych umów, ale ich charakter. Coraz mniej przedstawicieli kadry kierowniczej uważa outsourcing jedynie za sposób na redukcję kosztów, czy pozbycie się z firmy uciążliwych zadań. Już 65% managerów wybiera współpracę na zasadach outsourcingu aby móc na bieżąco wprowadzać najlepsze praktyki biznesowe.

Według raportu Accenture, w 2000 roku światowe wydatki na outsourcing sięgnęły 1 biliona USD. Najważniejszy jest jednak nie rozmiar zawieranych umów, ale ich charakter. Coraz mniej przedstawicieli kadry kierowniczej uważa outsourcing jedynie za sposób na redukcję kosztów, czy pozbycie się z firmy uciążliwych zadań. Już 65% managerów wybiera współpracę na zasadach outsourcingu aby móc na bieżąco wprowadzać najlepsze praktyki biznesowe.

Dzięki temu korzyści ze stosowania outsourcingu pomnożyły się. Firmy, które w pełni korzystają z tej formy współpracy, oszczędzają teraz przeciętnie 50% kosztów, podczas gdy w połowie lat 90. było to zaledwie 20%. Oprócz redukcji kosztów przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne, polepszają jakość świadczonych usług, zwiększają zdolność reagowania na zmieniające się wymagania rynku. Również wiele organizacji z sektora publicznego ma podobne doświadczenia.

Zobacz również:

  • Czym jest MSP? O strategicznym outsourcingu usług IT
  • Holandia ogranicza korzystanie z Google Chrome i ChromeOS
  • Oracle tnie koszty i zwalnia pracowników?

Outsourcing staje się coraz popularniejszym sposobem na szybką i nieuciążliwą dla firmy zmianę strategii biznesowej. Pozwala na dokonanie takich zmian szybciej niż gdyby przekształcane były wewnętrzne struktury firmy. Jednocześnie ryzyko rozkłada się na oba współpracujące przedsiębiorstwa. W czasach szybkich zmian rynkowych jest to bezpieczny sposób na wprowadzenie nowego modelu biznesu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200