Dojrzałość infrastruktury IT w instytucjach finansowych

W październiku 2019 roku redakcja magazynu „Computerworld” przeprowadziła badanie dotyczące dojrzałości technologicznej małych i średnich firm w sektorze finansów oraz bankowości.

Znaczną część badanych organizacji stanowiły banki spółdzielcze. To ciekawa grupa instytucji finansowych. Z jednej strony często historycznie mająca dług technologiczny, z drugiej zaś strony śmiało sięgająca – w przypadku instytucji o mocnej pozycji na lokalnym rynku – po najnowsze technologie. Nośny jest przykład Banku Spółdzielczego w Toruniu, który w 2019 roku zaczął wprowadzać automatyczną digitalizację dokumentów z wykorzystaniem technologii blockchain (tzw. trwały nośnik). Wcześniej, w 2016 roku, banki spółdzielcze właściwie przecierały polski szlak bankomatów z uwierzytelnieniem biometrycznym.

Choć to poniekąd „jaskółki”, to pozwalają widzieć duży potencjał technologiczny w tym sektorze bankowości. Tym bardziej, że w dobie globalnego trendu zmniejszania liczby placówek banków komercyjnych zakotwiczone w lokalnej społeczności banki spółdzielcze raczej wykonują ruch w drugą stronę, budując w regionach swoje sieci. Do tego należy dodać specyfikę bankowości regionalnej, gdzie bardziej liczy się kontakt fizyczny niż anonimowy internet banking. Takie są zresztą trendy konsumentów młodego pokolenia, którzy coraz częściej w bankowości szukają fizycznego partnera i doradcy.

Oznacza to, że wciąż rozwijająca się w tradycyjny sposób bankowość spółdzielcza będzie musiała zwrócić znacznie większą uwagę na aspekt technologiczny swojej działalności: na wydajną i skalowalną infrastrukturę, sprawnie działające aplikacje, optymalizację spowolnień ich działania. Czy instytucje są gotowe na te wyzwania?

Dojrzałość infrastruktury IT w instytucjach finansowych

Wyniki ankiety pokazują organizacje jako firmy coraz częściej sięgające po nowe rozwiązania technologiczne, ale nadal w dużym stopniu wykorzystujące tradycyjne rozwiązania infrastrukturalne. Częściowo wynika to ze specyfiki branży i ograniczeń regulacyjnych, a częściowo zapewne z ograniczeń finansowych mniejszych instytucji. Widać jednak, że w wielu wypadkach organizacje z tego sektora nie chcą tkwić w poprzedniej dekadzie i stopniowo realizują technologiczną transformację.

Zapoznaj się z pełnymi wynikami badania.