Dobrze poinformowani

Krakowski Sawan zamierza oferować rozwiązania systemów informowania kierownictwa zakładom przemysłowym i firmom ubezpieczeniowym.

Krakowski Sawan zamierza oferować rozwiązania systemów informowania kierownictwa zakładom przemysłowym i firmom ubezpieczeniowym.

Rok 1994 oznaczał przełom w dotychczasowej działalności Sawana. Firma nawiązała wówczas kontakt z . Od tego momentu krakowski producent oprogramowania rozpoczął realizację projektów w zakresie systemów (Management Information Systems) dla sektora bankowego. Obejmowały one budowę hurtowni danych, systemów informowania kierownictwa, wspomagania podejmowania decyzji oraz systemów sprawozdawczych i raportowych.

Większa różnorodność

Większość dostosowanych do wymogów konkretnego banku produktów tworzona jest na bazie narzędzi SAS Institute. Sawan zamierza jednak zmienić swój wizerunek firmy związanej z jednym dostawcą technologii i chce być postrzegany jako firma ekspercka w dziedzinie technologii informatycznych, dlatego są również prowadzone projekty z wykorzystaniem narzędzi Oracle'a i Microsoftu. W ciągu kilku lat firma planuje także zaistnieć na ryn- ku przemysłowym i ubezpieczeniowym.

"Jest to rzeczywiście kwestia kilku lat. Zapotrzebowanie na hurtownie danych i systemy MIS pojawia się tam, gdzie od dłuższego czasu są wykorzystywane systemy transakcyjne. Dla banków to zapotrzebowanie naturalne, przemysł jest dopiero na początku długiej drogi informatyzacji" - mówi Leszek Kotulski, prezes firmy Sawan Grupa Softbank SA. W struktury grupy kapitałowej Softbanku Sawan wszedł w 1999 r., uzyskując pomoc kapitałową i merytoryczną. Współpraca z Softbankiem oznacza możliwości realizacji większych niż dotychczas projektów. Dla Sawana najważniejsze są jednak możliwości wykorzystania sieci kontaktów handlowych i kanałów dystrybucyjnych strategicznego inwestora i jego wsparcie marketingowe.

"Z jednej strony udzielamy przyszłym użytkownikom konsultacji w dziedzinie koncepcji tworzenia systemów MIS. Z drugiej, na bazie narzędzi SAS Institute opracowujemy konkretne produkty" - mówi prezes Sawana. Produkty "z półki" to głównie systemy raportowe. Sztandarowym produktem firmy jest oprogramowanie SARA II, umożliwiające tworzenie przez banki zarówno obowiązkowych raportów na potrzeby Narodowego Banku Polskiego, jak i raportów wewnętrznych dotyczących np. analizy kredytów.

Związek na lata

Na indywidualne zlecenie klienta są opracowywane inne produkty informatyczne, np. systemy wspomagające procesy decyzyjne. "Systemy typu MIS są tworzone latami, dlatego jedną z najważniejszych rzeczy jest współpraca z przyszłym użytkownikiem - określenie hierarchii jego wymagań, a także selekcja, ÇoczyszczenieČ i ustandaryzowanie informacji, które będą stosowane w późniejszych analizach" - mówi Leszek Kotulski.

Firmę Sawan w 1991 r. założył 20-osobowy zespół badawczy Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na początku działalności opracowano zestaw programów prawnych, związanych z działalnością egzekucyjną - Kancelaria Komornika i Egzekucja Administracyjna. Firma stworzyła również prototyp systemu obsługującego postępowanie upadłościowe. Programy te nadal są utrzymywane i rozwijane, choć dzisiaj nie stanowią głównego nurtu działalności firmy.


TOP 200