Dobry wizerunek jest najważniejszy

Pracownicy Capgemini Polska bardzo wysoko cenią wizerunek firmy. Dzięki temu nie ma ona problemów z pozyskiwaniem nowych specjalistów do pracy w swoich ośrodkach w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Opolu.

Jako firma poświęcamy wiele wysiłku i czasu, aby być dobrym pracodawcą, dzięki czemu nie mamy dużych problemów z rekrutacją nowych pracowników. Przykładowo spędzamy dużo czasu współpracując z uczelniami kształcącymi informatyków. Szkolimy studentów, zachęcamy ich do dalszej edukacji. To procentuje.

Piotr Poprawski, dyrektor należącego do Capgemini - Software Solutions Center we Wrocławiu.

Capgemini zatrudnia w Polsce już ponad 5000 osób. Tylko w tym roku firma planowała zatrudnić 500 osób we wszystkich swoich pięciu ośrodkach w Polsce. W tym roku Capgemini Polska zdobyła tytuł "Najlepszego miejsca pracy IT w Polsce" w pierwszym badaniu AudIT oceniającym polski rynek pracy pod kątem specjalistów IT. Audyt ten przeprowadzony został przez naszą redakcję. Wcześniej, przez pięć lat z rzędu, firma była nagradzana tytułami Solidnego i Najlepszego Pracodawcy, a także dwukrotnie - w latach 2010 i 2012 - otrzymała prestiżowy certyfikat Top Employers.

Pracownicy związani z firmą

Nasz audyt przeprowadzony wspólnie z TNS Polska wykazał, że w firmie jest 35% entuzjastów, którzy mogą motywować innych do działania. Stanowi to dobry punkt wyjścia do rozwoju firmy. W badaniu wykorzystano też unikalną metodę pomiaru satysfakcji pracowników z pracy - indeks TRI*M. Powstaje on w wyniku analizy odpowiedzi na 5 pytań, z których każde dotyka nieco innego wymiaru satysfakcji związanego m.in. z oceną warunków pracy, wizerunkiem pracodawcy, motywacją do pracy, poleceniem swojego miejsca pracy innym. Średni TRI*M Index dla dostawców usług w Europie wynosi 59.

Natomiast średni poziom indeksu TRI*M dla badanych przez nas przedsiębiorstw wynosi aż 70! Oznacza to, że generalnie pracownicy IT badanych firm są zadowoleni i usatysfakcjonowani z warunków i aspektów pracy. Wśród nich - czego przykładem jest Capgemini Polska - jest też więcej entuzjastów niż w przeciętnej europejskiej firmie z sektora usług, gdzie entuzjaści stanowią 30% załogi. Są to pracownicy silnie identyfikujący się z firmą, lojalni, zadowoleni z warunków pracy i wynagrodzenia, wierzący w sukces firmy, zdolni do motywowania kolegów. Ta grupa jest najbardziej pożądana wśród pracodawców. Drugą - równie pożądaną grupą są rezydenci - zadowoleni z pracy, ceniący jej bezpieczeństwo, ale wymagający na bieżąco określania celów i kierunku działań. Potrzebują dodatkowych motywatorów, by być wydajnymi pracownikami. Takich jest ok. 25%. W badanej przez nas grupie jest to 27%, a dla Capgemini ten odsetek wyniósł aż 40%!

Pracujemy na nasz wizerunek

Pracownicy Capgemini wysoko cenią jej wizerunek, szczególnie bycie fair play, warunki pracy i dostępności przełożonego w przypadku problemów. Pozytywnie oceniają też efektywną współpracę wewnątrz działów. Dzięki takiemu wizerunkowi, mimo że rynek IT jest rynkiem pracownika, Capgemini nie ma problemów ze znalezieniem nowych pracowników do rozwijającej się firmy. "Obecnie jest bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów IT w całej Polsce. Nam jednak udaje się znajdować pracowników, których potrzebujemy. Wiele zależy od postrzegania firmy na rynku - czy ludzie chcą w niej pracować, czy nie. Jako firma poświęcamy wiele wysiłku i czasu, aby być dobrym pracodawcą, dzięki czemu nie mamy dużych problemów z rekrutacją nowych pracowników. Przykładowo spędzamy dużo czasu współpracując z uczelniami kształcącymi informatyków. Szkolimy studentów, zachęcamy ich do dalszej edukacji. To procentuje" - wyjaśnia Piotr Poprawski, dyrektor należącego do Capgemini centrum Software Solutions Center we Wrocławiu.

We wrocławskim, działającym już od 7 lat, centrum Capgemini pracuje ok. 500 osób zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych. Oferuje ono usługi w zakresie tworzenia, testowania i wdrażania zaawansowanego oprogramowania dla takich firm, jak: Daimler AG, BMW AG, DB Schenker AG czy Krajowa Izba Rozliczeniowa. W Software Solutions Center we Wrocławiu zatrudnieni są w większości programiści stanowiący specyficzną grupę pracowników. Są to w większości osoby, które ukończyły studia informatyczne, mają dużą wiedzę i duże oczekiwania. Capgemini Polska ma jednak także ośrodki w Warszawie, Katowicach, Krakowie, a od tego roku także w Opolu. W tym roku firma chce zatrudnić tam 200 osób. Opolskie centrum świadczyć będzie usługi outsourcingu IT: zdalnego wsparcia technicznego użytkowników oraz zdalnego zarządzania infrastrukturą informatyczną dla klientów niemieckojęzycznych.

Zaprogramowany rozwój

"Programiści chcą się rozwijać, robić to, co ich interesuje, a my im to umożliwiamy. Przełożeni obserwują pracowników i dają im cykliczny feedback na temat tego, jak dany pracownik wykonuje pracę, jak się rozwija, jakie są jego mocne i słabe strony. Po takiej rozmowie przełożony ustala z pracownikami dalszy plan ich rozwoju, ich dalszą ścieżkę kariery w naszej organizacji. Obejmuje on szkolenia, ale także optymalne role i zadania dla pracownika, które pozwolą mu się rozwijać" - mówi Piotr Poprawski. I dodaje, że dzięki takiemu modelowi zarządzania pracownikami, ich specjaliści widzą własny rozwój. Widzą, że dostają coraz ciekawsze zadania.

Zdaniem Piotra Poprawskiego, podstawą jest dobre wykorzystanie potencjału pracowników. Dlatego niezbędny jest bliski kontakt pomiędzy przełożonymi a pracownikami. Dzięki temu możliwe jest powierzanie pracownikom coraz trudniejszych zadań, dostosowanych do ich umiejętności, zainteresowań, mocnych stron i charakteru. Jest to tym ważniejsze, że pokolenie, które wchodzi teraz na rynek pracy jest bardzo ambitne. "To pokolenie, które chce dużo osiągnąć, ale też wkłada dużo wysiłku i serca w pracę. Powiedziałbym, że młodzi pracownicy zaliczani do pokolenia Y chcą ciekawych i ambitnych zadań, a my jesteśmy w stanie jako firma te ich oczekiwania spełnić, dlatego nie postrzegamy tego pokolenia przez pryzmat problemów w zarządzaniu nimi. To bardzo dobre pokolenie pracowników" - podsumowuje szef Software Solutions Center we Wrocławiu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200