Dobry strażnik tuż za kablem

3Com jest pierwszym producentem kart sieciowych, który zdecydował się wyposażyć je w funkcje wbudowanego firewalla. Firma, współpracując z Secure Computing, opracowała rozwiązanie 3Com Embedded Firewall, które może działać w kartach sieciowych 3Com 10/100 PCI Network Interface Card, wyposażonych w procesor 3XP.

Firewall zaimplementowany w karcie może być wykorzystywany zarówno do ochrony komputerów użytkowników, jak i sieci korporacyjnej. Administrator może zabezpieczyć sieć przed możliwością podsłuchiwania pakietów (sniffing) przesyłanych siecią, podszywania się pod inne numery IP, uczestniczenia w atakach Denial of Service itp. przeprowadzanych przez nieuczciwych pracowników. Może też zawęzić użytkownikowi zakres dostępnych serwerów, ograniczając komunikację do określonych adresów IP.

Firewall ten może również chronić komputery użytkowników i serwery przed zewnętrznymi atakami, podobnie jak klasyczne firewalle.

3Com wprowadzi także na rynek oprogramowanie 3Com Embedded Firewall Policy Server, które umożliwi administratorom scentralizowane konfigurowanie wszystkich kart siecio- wych działających w sieci, wyposażonych w funkcje firewalla. Pozwoli ono aktualizować oprogramowanie tych kart sieciowych 3Com, które umożliwiają pracę firewalla, ale są wyposażone w stare oprogramowanie (dotyczy to wszystkich kart oznaczonych kodem 3CR990).

Koszt rozbudowy pojedynczej karty sieciowej o funkcje firewalla wyniesie ok. 50 USD. Za oprogramowanie 3Com Embedded Firewall Policy Server trzeba zapłacić 1000 USD. Karty 3CR990 zarówno w wersji do komputerów, jak i serwerów są już dostępne w cenie odpowiednio: ok. 120 i 130 USD. Aktualizacja, udostępniająca funkcje firewalla, ma się pojawić w III kwartale br.


TOP 200