Dobry sprzęt podnosi morale

Pracownicy doceniają inwestycje w wydajny, nowoczesny i energooszczędny sprzęt IT.

Prawie dwie trzecie ankietowanych na zlecenie Samsung Electronics pracowników małych i średnich firm (od 1 do 500 pracowników) z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii czuje się bardziej komfortowo pracując na sprzęcie, którego markę już zna. Pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za zakup sprzętu IT kierują się jego wyglądem i wpływem na środowisko naturalne.

Według 75% badanych wyposażenie IT faktycznie zwiększa wydajność pracy, przy czym najbardziej na wydajność wpływa dobre zmotywowanie pracowników. 59% osób podejmujących decyzje w zakresie IT czuje mniejszą motywację, gdy sprzęt IT zawodzi. Na poziom motywacji wpływa też wzornictwo sprzętu - praca na przestarzałym sprzęcie wywołuje niezadowolenie jednej trzeciej ankietowanych.

Pozytywnie działa natomiast na morale pracowników proekologiczna postawa pracodawcy. Dla prawie połowy pracowników (44%) czynnikiem motywującym jest świadomość, że pracodawca postępuje zgodnie z zasadami ochrony środowiska i stosuje energooszczędne technologie.


TOP 200