Dobry rok polskiego Informixa

W mijającym roku finansowym polski oddział Informix Software odnotuje 40-proc. wzrost obrotów (68-proc. wzrost rok wcześniej), twierdzi Konrad Makomaski, prezes zarządu firmy.

W mijającym roku finansowym polski oddział Informix Software odnotuje 40-proc. wzrost obrotów (68-proc. wzrost rok wcześniej), twierdzi Konrad Makomaski, prezes zarządu firmy. W roku 1999 przychody firmy osiągnęły wartość ok. 78 mln zł, a w 1998 r. wyniosły one - wg raportu Computerworld TOP 200 - 55,8 mln zł. Na mniejszy wzrost wyników wpłynęły: problem roku 2000 i wstrzymanie inwestycji w niektórych sektorach, zwłaszcza w ostatnich dwóch kwartałach w bankowości.

W tym roku największym kontraktem Informixa w Polsce była umowa z Telekomunikacją Polską SA. "Na naszych bazach danych pracują systemy billingowe Telekomunikacji Polskiej, obsługujące 4 z 9 mln jej abonentów. Z naszej platformy korzystają także wszystkie systemy finansowo-księgowe tego operatora" - mówi Konrad Makomaski.

Informix - wspólnie z - prowadzi także pierwsze w Polsce, pilotażowe wdrożenie hurtowni danych. Jest ono prowadzone w BIG Banku Gdańskim. Pierwszym klientem, który wykorzysta rozwiązania internetowe, będzie Polska Agencja Prasowa, która użyje narzędzia i.reach do publikowania wiadomości agencyjnych w Internecie.