Dobry rok finansowy Hewlett-Packarda

W zakończonym 31 października IV kwartale roku finansowego 1999 Hewlett-Packard odnotował 10% wzrost przychodów, które wyniosły w tym okresie 11,4 mld USD (10,3 mld USD w roku ubiegłym). Zysk netto firmy w tym okresie osiągnął poziom 760 mln USD (710 mln USD). Wyniki te nie uwzględniają kosztów związanych z podziałem firmy na dwie części.

W zakończonym 31 października IV kwartale roku finansowego 1999 Hewlett-Packard odnotował 10% wzrost przychodów, które wyniosły w tym okresie 11,4 mld USD (10,3 mld USD w roku ubiegłym). Zysk netto firmy w tym okresie osiągnął poziom 760 mln USD (710 mln USD). Wyniki te nie uwzględniają kosztów związanych z podziałem firmy na dwie części.

W całym roku finansowym firma zarobiła 3,1 mld USD, co oznacza wzrost o 16-proc. w porównaniu do ubiegłego roku finansowego, gdzie zysk netto wyniósł 2,7 mld USD. Sprzedaż HP w zakończonym roku finansowym kształtowała się na poziomie 42,4 mld USD, a więc była o 7% większa niż w roku ubiegłym (39,4 mld USD).

Największe przychody HP w IV kw. odnotował na rynku amerykańskim (54% całej sprzedaży), gdzie wzrosły one o 9% i wyniosły 5,3 mld USD. W Europie sprzedaż zwiększyła się o 5% i osiągnęła poziom 3,9 mld USD, natomiast w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie odnotowano największy, bo aż 41% wzrost, przychody wyniosły 1,4 mld USD. W Ameryce Łacińskiej sprzedaż wyniosła 0,6 mld USD, co oznacza wzrost o 18%.