Dobry rok dla Oracle

Wyniki finansowe firmy za IV kwartał roku finansowego okazały się lepsze od wcześniejszych prognoz. Fiskalny rok 2001 Oracle zamknie zyskiem o 25% wyższym niż w roku 2000. Zarząd spółki spodziewa się jeszcze lepszych wyników w przyszłym kwartale.

Oracle, drugi co do wielkości dostawca oprogramowania na świecie poinformował, że wyniki firmy za okres marzec-maj 2001 r. są lepsze od prognozowanych. Przychody ze sprzedaży w IV kw. roku finansowego wyniosły 3,26 mld USD i były mniejsze jedynie o 8% w stosunku do poziomu przychodów z tego samego okresu w roku 2000. Zysk netto wyniósł 855 mln USD i zmniejszył się w porównaniu do roku ubiegłego (925,9 mln USD).

Zysk netto za cały rok fiskalny 2001 wzrósł w stosunku do 2000 r. o 25% do poziomu 2,6 mld USD. Przychody ze sprzedaży zamknęły się sumą 11 mld USD i były większe od ubiegłorocznych o 7% .

Zobacz również:

  • Data storytelling jako kluczowa umiejętność w podejmowaniu decyzji opartych na danych
  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200