Dobry rok SAP-a, gorszy jednak niż oczekiwania

Dobre wyniki uzyskane przez SAP w IV kwartale przyczyniły się do 14-proc. wzrostu zysku firmy w całym roku finansowym 1999. W ostatnim, zakończonym 31 grudnia kwartale roku finansowego 1999 zysk netto...

Dobre wyniki uzyskane przez SAP w IV kwartale przyczyniły się do 14-proc. wzrostu zysku firmy w całym roku finansowym 1999. W ostatnim, zakończonym 31 grudnia kwartale roku finansowego 1999 zysk netto firmy wyniósł 320 mln USD, a więc było o 109% większy niż przed rokiem (152,6 mln USD). Przychód firmy w tym czasie wzrósł o 30% i osiągnął wartość 1,65 mld USD (1,27 mld USD). Przychody za cały rok natomiast wyniosły 5,13 mld USD (4,34 mld USD), a zysk netto 604 mln USD (529 mln USD).

Wyniki te, mimo że świadczą o dobrej pozycji firmy, nie osiągnęły poziomu zakładanego przez przedstawicieli SAP-a na początku minionego roku. Już na jesieni stali się oni ostrożniejsi w swoich przewidywaniach i początkowo zakładaną 20-25-proc. stopę wzrostu zmniejszyli do poziomu 15-20%. Słabsze od zakładanych wyniki, podobnie jak w przypadku innych producentów systemów ERP, są przypisywane zmniejszonemu popytowi na tego typu systemy.

W 1999 r. rynki amerykańskie przyniosły firmie przychód w wysokości 2,15 mld USD, a więc tylko o 7% więcej niż przed rokiem (2 mld USD). Dość wysoki, bo aż 29-proc., wzrost odnotowano natomiast w regionie EMEA, gdzie sprzedaż osiągnęła wartość 2,42 mld USD (1,88 mld USD). Dobre wyniki sprzedaży SAP uzyskał również w rejonie Azji i Pacyfiku, gdzie przychody zwiększyły się z 398,6 mln USD do 508 mln USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200