Dobry rok Novella

W zakończonym 31 października roku finansowym 1999 Novell odnotował przychody w wysokości 1,27 mld USD, co oznacza ich wzrost o 17% (1,08 mld USD w poprzednim roku). Zysk netto firmy wzrósł aż o 87% i wyniósł 191 mln USD (102 mln USD). Tylko w IV kwartale Novell zarobił 74 mln USD (42 mln USD), a przychody wyniosły 345 mln USD (298 mln USD).

W zakończonym 31 października roku finansowym 1999 Novell odnotował przychody w wysokości 1,27 mld USD, co oznacza ich wzrost o 17% (1,08 mld USD w poprzednim roku). Zysk netto firmy wzrósł aż o 87% i wyniósł 191 mln USD (102 mln USD). Tylko w IV kwartale Novell zarobił 74 mln USD (42 mln USD), a przychody wyniosły 345 mln USD (298 mln USD).

"W roku finansowym 1999 osiągnęliśmy to, zamierzaliśmy osiągnąć" - podsumował wyniki Eric Schmidt, prezes Novella. Firma swoje sukcesy przypisuje głównie dobrej sprzedaży systemu NetWare 5, jak również zwiększonej sprzedaży innych aplikacji wykorzystujących usługi katalogowe. W IV kw. przychody uzyskane ze sprzedaży NetWare wyniosły 176 mln USD (wzrost o 17% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej), sprzedaż aplikacji wykorzystujących usługi katalogowe przyniosła 90 mln USD (32%), a przychód z usług serwisowych, szkoleniowych i konsultingowych wyniósł 50 mln (37%).

Pod względem geograficznym, w ostatnim kwartale zakończonego roku region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) przyniósł firmie przychód w wysokości 104 mln USD (wzrost 29%). Największy wzrost w tym regionie Novell odnotował w Niemczech, Wlk. Brytanii, Skandynawii, Holandii, Francji i Polsce. W Stanach Zjednoczonych sprzedaż wyniosła 191 mln USD (7%), na pozostałych rynkach amerykańskich - 22 mln USD (31%), a w regionie Azji i Pacyfiku - 28 mln USD (31%).