Dobry rok 2011 dla polskich dystrybutorów IT

Przychody ABC Data w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęły w 2011 r. wartość 3,3 mld zł.

Z tego 1,2 mld zł w IV kwartale. Wynik na poziomie EBITDA wyniósł 70,7 mln zł, a zysk netto prawie 71 mln zł. Z kolei Grupa - jako pierwszy dystrybutor IT z Polski - przekroczyła poziom 4 mld zł skonsolidowanych przychodów w ujęciu czterech kwartałów 2011 roku. Action, trzeci największy dystrybutor IT w Polsce - także notowany na GPW - nie podał jeszcze oficjalnych wyników.

Skonsolidowana sprzedaż ABC Data w 2011 roku wyniosła 3,3 mld zł i wzrosła o 21,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Wynik EBITDA wyniósł 70,7 mln zł, czyli 7 proc. powyżej konsensusu analityków, natomiast zysk netto wyniósł 70,9 mln zł, co stanowi wzrost o 80,1%. w stosunku do roku ubiegłego. "Planujemy osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty w roku 2012 i kolejnych latach. Pozycja ABC Daty i potencjał rynków, na których działamy pozwala nam na dalszy dynamiczny wzrost przychodów. Dzięki już dziś osiągniętej bardzo dużej skali działalności, jesteśmy w stanie zachować nasze koszty na stabilnym poziomie. W efekcie rentowność spółki będzie systematycznie rosła" - mówi Michał Rumiński, prezes zarządu ABC Data.

Do rynków, na których operuje ABC Data dołączyły Łotwa i Estonia. W 2010 roku do Grupy weszła spółka Scop Computers, drugi co do wielkości dystrybutor IT w Rumunii. Obecnie ABC Data działa na siedmiu rynkach. W tym roku spółka chce wejść do kolejnych państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Z kolei Grupa AB w II połowie 2011 r. wygenerował ponad 2,37 mld zł skonsolidowanych przychodów i prawie 32 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego są to wzrosty o odpowiednio 24% i 17%. "Warto zauważyć, że jako pierwszy dystrybutor IT z Polski przekroczyliśmy poziom 4 mld zł skonsolidowanych przychodów w ujęciu czterech kwartałów 2011 roku. Jesteśmy tym samym jedną z największych firm notowanych na GPW pod względem realizowanych przychodów" - powiedział Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB. Jego zdaniem, na pozytywne wyniki istotnie wpłynął rozwój oferty produktowej. Tylko w drugiej połowie 2011 roku spółka zawarła 41 nowych kontraktów dystrybucyjnych, w tym z producentem dysków twardych Seagate, a także firmą Apple na sprzedaż m.in. tabletów iPad, odtwarzaczy multimedialnych iPod i komputerów Mac na terenie Polski.

Pozycja firmy w innych krajach, w których jest obecna też rośnie. Po uwzględnieniu najnowszych wyników finansowych spółka awansowała na pozycję numer jeden w Czechach, a na Słowacji - z miejsca nr 6 przesunęła się na pozycję nr 3. Zarząd spółki kontynuuje rozwój AB w oparciu o wzrost organiczny, nie wyklucza jednak akwizycji. "W dalszym ciągu interesują nas wyłącznie spółki o dużym potencjale rozwojowym, dzięki którym w sposób istotny poszerzymy zasięg naszej działalności. Mam tu na myśli nowe grupy produktowe lub rynki geograficzne, na których nie jesteśmy jeszcze obecni" - mówi Andrzej Przybyło.


TOP 200