Dobry jak szef

Stworzenie przyjaznego i stabilnego miejsca pracy jest jednym z istotnych zadań kierownika działu informatyki.

Stworzenie przyjaznego i stabilnego miejsca pracy jest jednym z istotnych zadań kierownika działu .

Dobra atmosfera w pracy często decyduje o tym, czy firma ma problemy ze znalezieniem i zatrzyma-niem informatyków. Dlatego jej stworzenie jest jednym z ważniejszych zadań kierownika działu informatyki. Nie musi to wcale oznaczać przyjacielskich stosunków ze wszystkimi podwładnymi. Oto kilka rad, pozwalających na stworzenie przyjaznego miejsca pracy.

Cel ambitny, choć realny

Na pewno jednym z czynników decydujących o dobrej pracy działu IT jest zjednoczenie wszystkich pracowników wokół konkretnego celu. Musi on być na tyle ambitny, by być atrakcyjny dla każdego z podwładnych, a jednocześnie na tyle realny, by nikogo nie zniechęcić.

Żelazna konsekwencja

Ambitny cel musi być realizowany z żelazną konsekwencją. W przeciwnym razie wśród pracowników szybko zapanuje rozprężenie, a przy pierwszej nadarzającej się okazji zaczną rozglądać się za nową pracą. Nikt nie wytrzyma długo w firmie, która zmienia strategię co kwartał.

Zrozumienie biznesu

Jednym z czynników decydujących o warunkach pracy informatyków jest to, jak układają się ich stosunki z pracownikami innych działów. Tu podstawowym warunkiem dobrej współpracy jest zrozumienie przez informatyków potrzeb biznesowych całej organizacji. Bez tego nawet w najbogatszej i najlepiej zarządzanej firmie będą się tlić konflikty, zatruwające życie jej pracownikom. Izolacja informatyków od pozostałych działów firmy ma jeszcze jedną wadę. Pozbawi ich satysfakcji płynącej z możliwości obserwowania korzyści, które przysporzyli organizacji swoją pracą.

Ochrona przed wpływami

Ścisły kontakt z pracownikami innych działów ma niestety także złe strony. Podstawową wadą jest ryzyko wystąpienia konfliktów powstających przy eksploatacji systemów. Dlatego jednym z zadań menedżera IT jest ochrona własnych podwładnych przed pretensjami i nadmiernymi oczekiwaniami ze strony pracowników innych działów.

Obrona racji

Nikt bardziej niż szef działu nie zrozumie uwarunkowań pracy informatyków. Toteż właśnie on musi występować jako rzecznik interesu swoich pracowników. To on najlepiej zdaje sobie sprawę z konieczności stałego kształcenia podwładnych, a także potrzeby zapewnienia im jak najlepszych warunków.


TOP 200