Dobry interes w centrum

Wyniki finansowe dostawców technologii call contact center potwierdzają optymistyczne prognozy dla tego rynku na najbliższe lata, także w Polsce.

Wyniki finansowe dostawców technologii call contact center potwierdzają optymistyczne prognozy dla tego rynku na najbliższe lata, także w Polsce.

140mln zł

wydał Internet Group na cztery spółki z branży call center.

Dane firmy analitycznej Datamonitor wskazują, że do 2009 r. wartość rynku call contact center w regionie CEE będzie rosła w średniorocznym tempie 16% do blisko 247 mln USD. Polska będzie drugim - po Rosji - rynkiem pod względem ilości stanowisk w call contact center (więcej na ten temat piszemy na str. 14). Działające na nim firmy będą zatrudniać odpowiednio 53, 1 tys. oraz 183, 4 tys. osób. Prognozy pochodzą z 2006 r., jednak odzwierciedlają kierunek, który nie powinien znaczą-

Szybkie wzrosty

"Z naszych obserwacji wynika, że rynek rozwiązań CC rośnie na porównywalnym poziomie, a co najważniejsze, nie obserwujemy spowolnienia tempa wzrostu ani jego zapowiedzi" - mówi Rafał

Wind Telecom. Spółka dostrzega wzrost popytu na rynku zintegrowanych rozwiązań dla contact center, szczególnie tych średniej wielkości, zatrudniających od 30 do 80 agentów. "Obsługujemy również ten segment rynku, osiągając wzrost sprzedaży corocznie na poziomie 25-30%"- dodaje Rafał Kulawiak.

45 mln zł

przychodów z rozwiązań CC miała w 2007 r. NextiraOne Polska.

Dobre wyniki notuje także Qumak-Sekom, którego sprzedaż rozwiązań call contact center wzrosła o 40% do 9, 45 mln zł netto. Spółka oczekuje dalszego wzrostu rynku CC i przychodów, jednak niekoniecznie, o tej samej dynamice. Powody do zadowolenia ma nież Marek Kobielski, dyrektor generalny NextiraOne Polska. Spółka w 2007 r. osiągnęła 248 mln zł przychodów - o 27% więcej niż przed rokiem. Jak firmy, bardzo dobry wynik osiągnięto także w zakresie usług wdrożeniowych i mamanaged services. Przychody z rozwiązań contact center wyniosły 45 mln zł. Rafał Kulawiak, prezes Wind Telecom ma nadzieję, że otworzą się w najbliższym czasie nowe segmenty rynku, jak administracja, która powinna istotnie stymulować dalszy wzrost zainteresowania na rynku systemami contact center. "Obecnie systemy tego typu, zarezerwowane dotychczas dla największych przedsiębiorstw, są kupowane przez firmy z sektora MSP, poszerza się również spektrum branż, które reprezentują nabywcy i w chwili obecnej trudno znaleźć taką, w której nie znalazłby się przynajmniej jeden referencyjny system CC" - mówi Rafał Kulawiak.

Zarobią nie tylko dostawcy

Beneficjentami popytu na usługi zdalnej sprzedaży i obsługi klienta są firmy świadczące je w modelu outsourcingowym. W 2007 r. znaczący krok w kierunku konsolidacji tego segmentu wykonał Internet Group, który za 140 mln zł i nabył spółki Call Center Poland (CCP), Contact Point, Webtel i Communication One Consulting. Największą, kupioną za 129 mln zł przez IGroup spółką jest CCP.

Po transakcji Internet Group dysponuje blisko tysiącem stanowisk call center. Przychody CCP w 2007 r. wzrosły do 35, 8 mln zł. Z kolei przychody Contact Point w 2007 r. sięgnęły blisko 18 mln zł. To o 30% więcej niż rok wcześniej. Internet Group na 2008 r. planuje rozwój rynku projektów wielojęzycznych, finansowych oraz outsourcingu call center, a także utworzenie nowych lokalizacji centrów obsługi poza Warszawą.


TOP 200