Dobry II kwartał Siemensa

W zakończonym 31 marca II kw. roku finansowego 1999 Siemens odnotował wzrost przychodów o 19%, które wyniosły 17,5 mld USD (14,8 mld USD rok wcześniej). Zysk netto w tym okresie wzrósł o 21% i wyniósł 405 mln USD (334 mln USD).

W zakończonym 31 marca II kw. roku finansowego 1999 Siemens odnotował wzrost przychodów o 19%, które wyniosły 17,5 mld USD (14,8 mld USD rok wcześniej). Zysk netto w tym okresie wzrósł o 21% i wyniósł 405 mln USD (334 mln USD).

Pozytywny wpływ na wyniki miała m.in. konsolidacja wybranych działów firmy, w tym działu elektryczności. Regionalnie największe przychody, w wysokości 12,6 mld USD, zanotowano poza rynkiem niemieckim. Wzrosły one o 25% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej (ok. 10 mld USD). Krajowe przychody Siemensa wzrosły o 5% i wyniosły ok. 5 mld USD (4,8 mld USD).


TOP 200