Dobre wyniki Progress Software

W zakończonym 31 maja II kw. roku finansowego 1999 Progress Software osiągnął przychód w wysokości 70,8 mln USD, co oznacza 24% wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej (57,1 mln USD).

W zakończonym 31 maja II kw. roku finansowego 1999 Progress Software osiągnął przychód w wysokości 70,8 mln USD, co oznacza 24% wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej (57,1 mln USD).

Zysk netto w II kw. wzrósł o 68% i wyniósł 7,8 mln USD (4,7 mln USD rok wcześniej).


TOP 200