Dobre wyniki Logitecha

Logitech poinformował o nadspodziewanie dobrych wynikach finansowych za kwartał październik-grudzień 2001 roku. W Polsce firma osiągnęła ponad 100-procentowy wzrost wartości sprzedaży w stosunku do analogicznego kwartału 2000 roku.

Logitech poinformował o nadspodziewanie dobrych wynikach finansowych za kwartał październik-grudzień 2001 roku. W Polsce firma osiągnęła ponad 100-procentowy wzrost sprzedaży (pod względem wartościowym) w stosunku do analogicznego kwartału 2000 roku.

Logitech przedstawił w dniu dzisiejszym najnowsze wyniki finansowe za 3 kwartał roku finansowego, tj. od października do grudnia 2001. Wyniki okazały się nadspodziewanie. Obrót firmy w trzecim kwartale roku finansowego firmy zakończył się kwotą 314 mln USD co stanowi 35% wzrost w porównaniu z tym samym kwartałem roku 2000. Zysk netto Logitech to 33 mln USD w porównaniu do 19 mln USD w trzecim kwartale roku finansowego 2000. Zysk operacyjny to 42 mln USD co stanowi 65% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (26 mln USD).

Zobacz również:

Sprzedaż produktów retail (box) wzrosła o 45% i stanowiła 87% ogólnego przychodu firmy.

Jak dowiedzieliśmy się od Piotra Wochniaka, pełniącego funkcję Country Managera na północno-wschodni rejon Europy, polski oddział Logitech także może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami finansowymi.

Firma osiągnęła ok 100% wzrostu wartości sprzedaży produktów retali zakupionych przez dystrybutorów. Wartość produktów Logitech w wersji retali, które zakupili polscy dystrybutorzy wyniosła ok 1,65 mln USD. Do tego należy dodać ok 35 % tej sumy, które przypadło na produkty OEM. Polska bardzo dobrze wypada na tle pozostałych krajów Europy północno-wschodniej (w skład tej grupy wchodzi Polska, Białoruś, Rosja oraz Litwa, Łotwa i Estonia). We całym regionie wartość sprzedaży dystrybutorom produktów retali wyniosła ok 2, 3 mln USD + ok 30 % tej sumy przypadającej na produkty OEM.

Piotr Wochniak uważa, że na tak znaczące polepszenie wyników firmy wpłynęły takie działania nowo utworzonego polskiego oddziału Logitech jak uporządkowanie struktury dystrybucji oraz większa aktywność marketingowa.

Wochniak uważa jednocześnie, że w przyszłych kwartałach przewaga polskiego rynku nad pozostałymi krajami w regionie północno-wschodnim powinna ulec zmianie. Na znaczeniu będzie zyskiwał wciąż słabo nasycony rynek Rosyjski, na którym nie odczuwa się skutków recesji obecnej w innych krajach europejskich.

Więcej informacji:

Logitech Polska

Ul. Goszczyńskiego 9/1

02-610 Warszawa

tel / fax. +48 (22) 844 82 78


TOP 200