Dobre wyniki Compaqa

W IV kwartale dzięki wzrostowi sprzedaży usług koncern osiągnął 8,5 mld USD przychodu i 56 mln USD zysku netto. Ogłoszenie przez firmę korzystnych wyników finansowych po raz kolejny wywołało spekulacje na temat celowości połączenia Compaqa z HP.

W IV kwartale wzrost sprzedaży usług pomógł koncernowi odnotować wyniki lepsze od wcześniej prognozowanych. Przychody wyniosły 8,5 mld USD (zakładano 7,8 mld USD). Zysk koncernu, po uwzględnieniu nakładów związanych z procesami restrukturyzacji, zamknął się kwotą 56 mln USD. Znaczący wzrost sprzedaży (31%) firma zanotowała na rynkach europejskich.

Dział Compaq Global Services uzyskał w IV kw. obroty w wysokości 2 mld USD, które okazały się wyższe o 8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Usługi stanowiły blisko 25% całkowitych przychodów Compaqa w IV kw.

Zobacz również:

W okresie październik-grudzień zysku ponownie nie wypracował dział produkujący komputery. Na początku 2001 r. zarząd koncernu jako swój cel strategiczny przyjął poprawienie wyników finansowych firmy w tym sektorze. Strata operacyjna działu PC wyniosła w IV kw. 69 mln USD. W stosunku do poprzedniego kwartału była ona jednak 3 razy mniejsza (255 mln USD). Michael Capellas, prezes Compaqa, powiedział, że przewiduje powrót rentowności tego działu w drugiej połowie 2002 r.

Wyniki finansowe koncernu za IV kw. pozytywnie zaskoczyły analityków. Prognozy na I kw. 2002 r. są nieco gorsze. Wśród specjalistów ponownie trwają jednak spekulacje na temat celowości fuzji Compaq-HP. Część analityków jest zdania, że jeśli Compaq przyjmie odpowiednią strategię działania, jeszcze bardziej ograniczy koszty i poprawi wyniki sprzedaży, to połączenie okaże się zbędne lub nawet niekorzystne. Firma ma bowiem wystarczający potencjał, aby działać samodzielnie.

Zarząd Hewlett-Packard utrzymuje natomiast, że polepszające się wyniki Compaqa są argumentem przemawiającym za tym, iż fuzja obu koncernów rzeczywiście stworzy bardzo silnego konkurenta na rynku IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200