Dobre wieści dla rynku kredytowego

Biznes z niecierpliwością oczekuje odblokowania akcji kredytowej przez banki. Ogłoszone właśnie w Krynicy propozycje NBP wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Konieczne jest jednak szybkie wprowadzenie tych instrumentów w życie.

Wprowadzenie kredytu dyskontowego, wydłużenie operacji repo do 12 miesięcy i zakup przez bank centralny obligacji emitowanych przez banki komercyjne - to propozycje Narodowego banku Polskiego przedstawione w Krynicy. Zdaniem ekspertów BCC plany te mają tym większe znaczenie, że uruchomiony w lipcu br. system poręczeń kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK okazał się jak dotychczas nieskuteczny.

Każde z zapowiedzianych przez prezesa Skrzypka działań ma szanse stać się dodatkowym źródłem finansowania akcji kredytowej. Powinna temu służyć również inicjatywa legislacyjna NBP zakładająca powołanie przez bank centralny Funduszu Rozwoju Systemu Bankowego, który będzie się zajmować m.in. emisją i sprzedażą papierów wartościowych, obrotem wierzytelności oraz udzielaniem bankom pożyczek.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że dla skuteczności całego przedsięwzięcia konieczne jest jednak szybkie wprowadzenie tych instrumentów w życie oraz odpowiednie skoordynowanie działań zainteresowanych stron.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200