Dobre prognozy dla Polski

W tym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 6,1% - prognozuje Komisja Europejska.

Jesienią 2006 r. prognozowano wzrost na poziomie 5,6%. Szybkie tempo rozwoju zawdzięczamy w tym roku przede wszystkim popytowi wewnętrznemu, natomiast sytuacja w finansach publicznych poprawiła się tylko w stopniu nieznacznym.

W IV kw. 2006 r. wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszył dzięki inwestycjom budowlanym możliwym ze względu na łagodną zimę. Wzrosła także konsumpcja gospodarstw domowych, rosną realne płace, poprawia się sytuacja na rynku pracy. Nie bez znaczenia pozostają coraz większe dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Zobacz również:

KE prognozuje dalszy spadek bezrobocia w Polsce - do 11%, a w 2008 r. do 9% (KE stosuje przy obliczaniu stopy bezrobocia inną metodologię niż polski rząd). W przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego spadnie do 5,5%.

Autorzy raportu podkreślają, że sytuacja polskich przedsiębiorstw jest dobra, zwłaszcza w sektorze budowlanym i usługowym, rośnie także eksport. W tym roku całkowita wartość inwestycji wzrośnie o 18%, a w przyszłym o 14%.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200