Dobre pomysły procentują

Proste jest piękne

Rocznie negocjatorzy telefoniczni firmy KRUK wykonują ponad 3,6 mln rozmów. Nad ich realizacją czuwa system automatyzacji połączeń. Samodzielnie wykrywa on m.in. połączenia z faksem i automatyczną sekretarką, znacznie ograniczając liczbę nieudanych połączeń. Oprogramowanie generuje również raporty związane z godzinami dostępności dłużnika pod konkretnym numerem telefonu. System niedawno rozbudowano także o obsługę mechanizmów kolejkowania połączeń wychodzących pod kątem wyznaczonych wcześniej kryteriów. W efekcie projekt, którego realizacja zajęła kilka miesięcy pozwolił firmie na obsłużenie nawet o 70% większej liczby spraw, przy niezmienionej liczbie pracowników oraz niemal zerowych nakładach inwestycyjnych. Oszczędności z tego tytuły wyniosły ok. 400 tys. zł miesięcznie.

Znaczne usprawnienia w zakresie zarządzania informacjami o dłużnikach przyniósł ubiegłoroczny projekt normalizacji i deduplikacji danych. Opracowane przez zespół IT mechanizmy oparte na słownikach referencyjnych i różnorodnych algorytmach dopasowywania tekstu (m.in. algorytm Jaro-Winklera), umożliwiły poprawienie i ujednolicenie budowy adresów oraz pozwoliły w efektywny sposób nimi zarządzać. Dzięki wyeliminowaniu z bazy powtarzających się adresów zapisanych w nieco tylko odmienny sposób, firma wysłała do dłużników o ponad pół miliona pism mniej niż wstępnie zakładano. Bernard Pabijaniak szacuje, że realizacja projektu we własnym zakresie przyniosła oszczędności w jednorazowych nakładach rzędu 300 tys. zł. Taki był bowiem koszt normalizacji 3 mln rekordów z danymi adresowymi, według oferty jednego z dostawców takich usług.

Wyznaczać kierunek innym

Według przedstawicieli firmy KRUK, rywalizacja z innymi podmiotami na tym rynku odbywa się głównie w obszarze skuteczności działania oraz płynności i bezpieczeństwa całego procesu windykacji. "Staramy się wyznaczać kierunek rozwoju rozwiązań IT w branży. W wielu przypadkach pracujemy z partnerami nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a ci chcą się jak najlepiej dopasować do potrzeb lidera rynku. Mamy projekty zaplanowane na dwa lata wprzód" - mówi Łukasz Neuman.

Spółka jest też bardzo zaangażowana w projekt elektronicznego e-pozwu, który docelowo ma umożliwić zastąpienie dokumentacji dziś przesyłanej sądom w formie papierowej. Planowana jest również m.in. rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i call center w wałbrzyskim oddziale firmy oraz zamiar stworzenia nowego interfejsu dla portalu e-KRUK i plany jego dalszej integracji z innymi systemami. "Chcemy, aby był to kolejny kanał kontaktu z dłużnikami i kolejne nowoczesne narzędzie wykorzystywane w naszym procesie windykacyjnym" - dodaje Łukasz Neuman. Wydaje się, że realizacji tych planów nic nie zagraża. Tym bardziej, że... dla tej branży to bardzo dobry rok.


TOP 200