Dobre i złe inwestycje

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez KRC Research na zlecenie firmy Unisys, część firm odnotowuje istotny zwrot nakładów z inwestycji dokonywanych w technologie informatyczne, jednak dla wielu wydatki okazały się chybione. Ważne jest w jaki sposób firmy wydają środki na technologie informatyczne, a nie jak wiele inwestują.

W badaniu przeprowadzonym w październiku i listopadzie 2001 r. uczestniczyło 200 managerów IT z małych, średnich i dużych firm. Mimo regresu na rynku technologicznym niemal 75% badanych stwierdziło, że ich firmy mogą zainwestować w IT co najmniej tyle, ile przed rokiem, w tym prawie 43% ma na 2002 rok większy budżet, a 40% - taki sam, zaś jedynie 17% ma budżet zmniejszony. Wyniki ankiety wskazują również, że inwestycje w technologie informatyczne są traktowane priorytetowo.

Według analityków z KRC Research badane firmy można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza grupa to ROI Surger (inwestorzy zyskujący), czyli firmy zyskujące na inwestycji, które stanowią 43,5%. Druga grupa to ROI Stagnants(inwestorzy zachowawczy), czyli firmy uzyskujące nominalny zwrot z inwestycji, stanowią 42,5%. Ostatnia grupa, 14-proc., to ROI Strugglers (inwestorzy tracący), firmy tracące na inwestycji. Podział nie jest związany z wielkością inwestycji na IT ale ze sposobem w jaki środki zostały rozdysponowane.

Inwestorzy zyskujący są zdania, że podniesienie efektywności pracy firmy oraz redukcja kosztów to korzyści wynikające z inwestycji technologicznych. Przyczyny powstawania informatycznego podziału firm mogą leżeć w inwestycjach w niewłaściwe technologie informatyczne lub w braku funduszy na dofinansowanie kluczowych sfer związanych z prowadzoną działalnością. Bieżące inwestycje informatyczne nie zawsze również pokrywają się z priorytetowymi wydatkami firm, dotyczy to zwłaszcza e-biznesu, który pochłonął w ubiegłym roku wiele środków. Natomiast modernizacja systemów często uznawana była za ważną i zazwyczaj zarządy firm chętnie ją finansowały.

Ważnym elementem jest również wpływ doradztwa na podejmowanie decyzji zakupu technologii informatycznych. Większość ankietowanych specjalistów IT najczęściej konsultowała się z kadrą kierowniczą całej firmy, również ze wszystkimi pracownikami własnego działu. W grupie inwestorów zachowawczych najchętniej korzystano z rad managerów działów finansowych.