Dobieranie kart

Zgodnie z przyjętą strategią, Informix kupuje firmy dysponujące potrzebną mu w danej chwili technologią. Tym razem wybór padł na Ardent Software, specjalizującą się w obsłudze hurtowni danych.

Zgodnie z przyjętą strategią, Informix kupuje firmy dysponujące potrzebną mu w danej chwili technologią. Tym razem wybór padł na Ardent Software, specjalizującą się w obsłudze hurtowni danych.

Wykupienie firmy Ardent Soft-ware, dostawcy produktów do integracji aplikacji dla hurtowni danych i zastosowań analitycznych, ma wzmocnić ofertę Informix Software w zakresie analizy i informacji zarządczej (business intelligence). Transakcja o wartości 880 mln USD polega na wymianie akcji Ardent na akcje Informixa. W efekcie powstanie firma o całkowitych obrotach rocznych ponad 1 mld USD.

Informix nie jest jedyną firmą, oferującą narzędzia do analizy operacji na szybko rozwijającym się rynku handlu elektronicznego. W listopadzie br. zarówno Oracle, jak i Microsoft poinformowały o inicjatywach opracowania zestawów aplikacji do analizy transakcji biznesu elektronicznego. Również Informatica - znany dostawca produktów do integracji aplikacji na poziomie danych - wprowadza na rynek nowe produkty integracyjne dla e-biznesu

Sukces operacji jest szczególnie ważny dla Informixa, który na skutek kłopotów finansowych i personalnych sprzed kilkunastu miesięcy odnotował spadek udziału w rynku serwerów baz danych w 1998 r. do 4,4%. Dla porównania, udział IBM wynosił 32%, Oracle'a - 29%, a Microsoftu - 10%.

Ekstrakcja, transformacja, ładowanie

Zwykle największe koszty przy tworzeniu hurtowni danych są związane z ekstrakcją, czyszczeniem i transformacją danych z wielu operacyjnych baz danych oraz ładowaniem do docelowej hurtowni.

Ardent jest producentem zestawu programów DataStage - wielofunkcyjnych narzędzi do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych do dużych hurtowni oraz hurtowni tematycznych (data marts). DataStage zawiera komponenty serwerowe i narzędzia do obsługi działające na PC z Windows. Serwer DataStage zawiera repozytorium informacji o strukturze hurtowni danych, program do wykonywania skryptów ekstrakcji/transformacji/ładowania danych oraz interfejs do instalowania w nim zadań. Narzędzia klienckie to DataStage Administrator i DataStage Manager do obsługi repozytorium oraz DataStage Designer do tworzenia zadań dla serwera.

Informix już wcześniej sprzedawał DataStage w komplecie z innymi narzędziami zestawów Decision Frontier Suite. Informix uważa DataStage za kluczowy produkt do sukcesu na rynku informacji zarządczej dla e-biznesu. Rynkowy sukces przejęcia firmy Ardent Software w znacznej mierze zależy od szybkości integracji produktu z narzędziami i bazami danych Informixa oraz uzyskania przez klientów wsparcia technicznego dla całej gamy produktów.

Liczne bazy danych Informixa

Ardent produkuje jednak nie tylko DataStage, ale również dwie bazy danych UniVerse i UniData oraz bazę obiektową O2. Informix wcześniej kupił już Cloudscape, producenta obiektowej bazy danych dla środowiska Java, ma więc obecnie w ofercie cztery "małe" bazy danych, wielowymiarową bazę danych RedBrick i najważniejszą bazę Data.Fundation 2000, opartą na dawnych dynamicznych serwerach Informix z licznymi, specjalizowanymi rozszerzeniami poprzez moduły Data- Blade.

Informix wprowadził 15 grudnia nową wersję Cloudscape 3.0, optymalizowaną do pracy z aplikacjami Java. Baza jest obecnie zgodna z Java 2, Enterprise Edition (J2EE), łącznie ze standardem Java2 Database Connectivity (JDBC2) i Java Transaction API (JTA).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200