Do testów, gotowi... start!

Zainteresowanie tematyką testowania oprogramowania budzi nadzieje na wzrost roli i prestiżu testerów w projektach informatycznych.

Zainteresowanie tematyką testowania oprogramowania budzi nadzieje na wzrost roli i prestiżu testerów w projektach informatycznych.

Institute for International Research przeprowadził drugą edycję konferencji na temat testowania oprogramowania. W trzydniowej imprezie uczestniczyło kilkadziesiąt osób zajmujących się na co dzień zapewnieniem jakości oprogramowania w firmach o różnych profilach - od dostawców rozwiązań informatycznych, poprzez firmy telekomunikacyjne, banki, aż po duże koncerny FMCG.

Spotkanie miało charakter szkolenia połączonego z warsztatami. Głównym prelegentem był Bogdan Bereza-Jarociński, główny konsultant firmy bbj Test. Doświadczenia z różnych dziedzin i branż prezentowali także uczestnicy. Taka formuła konferencji okazała się właściwa. "Interesujące były zarówno część teoretyczna, jak i doświadczenia praktyczne referowane przez prelegentów. Na podstawie literatury, szkoleń i własnych doświadczeń każdy z nas wypracował sobie pewien unikalny sposób działania. Jednak możliwość podejrzenia, jak to samo robi się w innych firmach, była bardzo pouczająca" - mówi Arkadiusz Piotrowski z firmy sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Najatrakcyjniejszą częścią szkolenia były warsztaty. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, z których każda miała wypracować plan i zakres testów w określonej wyimaginowanej sytuacji, a następnie zreferować i uzasadnić swoje decyzje pozostałym uczestnikom. "Praca w grupach była chyba najważniejszym doświadczeniem z tego szkolenia. Problem z testami polega najczęściej nie na braku znajomości metodyk, bo te można znaleźć w literaturze przedmiotu, ale na umiejętności dopasowania zakresu i metod do konkretnej sytuacji" - mówi Piotr Adamkiewicz, konsultant z firmy sp. z o.o. z Łodzi.

Fakt zebrania się tak dużej grupy osób zajmujących się testowaniem oprogramowania był w odczuciu wielu uczestników szkolenia, jak na polskie warunki, czymś niezwykłym. "Pocieszające jest to, że są ludzie borykający się z podobnymi problemami: brakiem zrozumienia wśród pozostałych członków zespołu, a ze strony działów biznesowych wręcz niechęcią czy permanentnym brakiem czasu. Kontakty osobiste są na tym etapie niezastąpione" - mówi Tomasz Bodzoń z Departamentu Operacji Bankowości Elektronicznej BPH PBK SA.

"Jestem zaskoczony. Nie sądziłem, że w Polsce aż tak wiele osób zajmuje się zawodowo jakością oprogramowania. Mam nadzieję, że takie spotkania pomogą testerom w zdobyciu lepszej pozycji w zespołach projektowych i wypromują powszechne dobre praktyki w tej dziedzinie" - wtóruje Piotr Adamkiewicz.

Stowarzyszenie poszukuje nazwy

8 maja br. odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Organizacji Testerów Oprogramowania Komputerowego.

Jak twierdzą uczestnicy spotkania, nazwa tego na razie nieformalnego jeszcze stowarzyszenia ma charakter roboczy. Prezesem organizacji, która liczy obecnie ponad 20 członków, została Anna Seredyn, na co dzień kierownik ds. zapewnienia jakości w firmie Impaq.

Głównym celem stowarzyszenia jest stworzenie polskiego słownika terminologii z dziedziny testowania oprogramowania, który będzie podstawą do przetłumaczenia na język polski materiałów szkoleniowych i certyfikacyjnych brytyjskiej organizacji Information Systems Examination Board. "Trudno powiedzieć, jaka będzie rola organizacji w dalszej przyszłości. Osobiście chciałbym, aby uniknęła ona komercjalizacji i była raczej forum dyskusyjnym, klubem ludzi o podobnych zainteresowaniach zawodowych" - mówi inicjator spotkania, Bogdan Bereza-Jarociński.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.amberteam.pl/potok


TOP 200