Do szkoły by się szło

Zakończona właśnie rekrutacja na studia informatyczne potwierdziła, że informatyka jest jednym z najpopularniejszych kierunków kształcenia. W sumie na kierunki informatyczne przyjęto ok. 14 tys. osób.

Tylko na studia magisterskie dzienne na kierunki informatyczne w 40 największych uczelniach w Polsce aplikacje złożyło ok. 30 tys. kandydatów, na których czekało nieco ponad 7 tys. miejsc. Łącznie ze studiami wieczorowymi i zaocznymi liczba miejsc przygotowana przez uczelnie wyższe wyniosła ok. 14 tys.

Nawet wziąwszy pod uwagę to, że duża część kandydatów złożyła dokumenty na więcej niż jeden wydział, daje to wyobrażenie o zainteresowaniu, jakim cieszy się informatyka wśród absolwentów szkół średnich. Zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2001 i 2002 o przyjęcie na informatykę - we wszystkich trybach - na uczelniach państwowych ubiegało się odpowiednio: 21,3 tys. i 28,5 tys. kandydatów.

Wśród uczelni wyższych największym powodzeniem cieszył się Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. O miejsce na kierunku informatyka w tym roku ubiegało się prawie 17 kandydatów. Jeśli uwzględnić fakt, iż wśród nich było 43 laureatów olimpiad, którzy dostają się na uczelnie bez egzaminów, to okaże się, że na jedno miejsce przydało ponad 25 kandydatów! W roku 2001 podobnym powodzeniem cieszyły się jedynie Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz informatyka na Uniwersytecie Gdańskim. W tym roku obie uczelnie znalazły się na dalszych miejscach. Jest to o tyle ciekawe, że np. WAT po raz pierwszy otworzył studia dzienne dla kandydatów cywilnych, którzy nie muszą “odsłużyć” okresu swojej nauki w siłach zbrojnych.

***

Więcej 29 lipca 2002 r. w CW 28/2002.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200