Do szkoły by się poszło

Tegoroczna rekrutacja na wyższe uczelnie potwierdza, że informatyka nadal jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów.

Tegoroczna rekrutacja na wyższe uczelnie potwierdza, że informatyka nadal jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów.

Tylko na studia magisterskie dzienne na kierunki informatyczne w 40 największych uczelniach w Polsce aplikacje złożyło ok. 30 tys. kandydatów, na których czekało nieco ponad 7 tys. miejsc. Łącznie ze studiami wieczorowymi i zaocznymi liczba miejsc przygotowana przez uczelnie wyższe wyniosła ok. 14 tys.

Silna konkurencja

Do szkoły by się poszło

Najbardziej popularne wydziały informatyczne na dziennych studiach magisterskich

Nawet wziąwszy pod uwagę to, że duża część kandydatów złożyła dokumenty na więcej niż jeden wydział, daje to wyobrażenie o zainteresowaniu, jakim cieszy się informatyka wśród absolwentów szkół średnich. Zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2001 i 2002 o przyjęcie na informatykę - we wszystkich trybach - na uczelniach państwowych ubiegało się odpowiednio: 21,3 tys. i 28,5 tys. kandydatów.

Wśród uczelni wyższych największym powodzeniem cieszył się Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. O miejsce na kierunku informatyka w tym roku ubiegało się prawie 17 kandydatów. Jeśli uwzględnić fakt, iż wśród nich było 43 laureatów olimpiad, którzy dostają się na uczelnie bez egzaminów, to okaże się, że na jedno miejsce przypadało ponad 25 kandydatów!

W roku 2001 podobnym powodzeniem cieszyły się jedynie Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz informatyka na Uniwersytecie Gdańskim. W tym roku obie uczelnie znalazły się jednak na dalszych miejscach. Jest to o tyle ciekawe, że np. WAT po raz pierwszy otworzył studia dzienne dla kandydatów cywilnych, którzy nie muszą jednocześnie "odsłużyć" okresu swojej nauki w siłach zbrojnych.

Uniwersytety górą

Tegoroczna rekrutacja na uczelnie wyższe potwierdziła świetną opinię, jaką wśród potencjalnych studentów informatyki cieszą się Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. Pokazała również, iż generalnie największą popularność wśród studentów mają uniwersytety. Może się to wiązać z niechęcią do przedmiotów technicznych, które - w opinii absolwentów szkół średnich - przeważają na politechnikach. Na uniwersytetach wydziały informatyczne są zazwyczaj łączone z matematycznymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200