Do roku 2015 światowy ruch wzrośnie czterokrotnie

Raport Cisco Visual Networking Index przewiduje, że liczba urządzeń podłączonych do sieci będzie dwukrotnie większa od liczby ludności na świecie, internetowy ruch wideo osiągnie poziom 1 mln minut na sekundę!

W 2010 r. komputery PC były źródłem 97% ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych. Wskaźnik ten spadnie w 2015 r. do poziomu 87%, dowodząc wpływu, jaki urządzenia typu tabletów, smartfonów i sieciowych wywierają na sposób dostępu i korzystania z Internetu przez użytkowników.

Cisco Systems prognozuje, że do roku 2015 liczba urządzeń podłączonych do sieci przekroczy 15 miliardów! W opublikowanym ostatnio 5. dorocznym raporcie Visual Networking Index Forecast (2010-2015), firma Cisco stwierdza również, że światowy ruch internetowy wzrośnie do roku 2015 czterokrotnie, osiągając poziom 966 eksabajtów rocznie. Przewidywany wzrost tylko między rokiem 2014 a 2015 wyniesie 200 eksabajtów! Będzie większy niż łączny ruch IP wygenerowany na całym świecie w roku 2010. Wzrost ruchu internetowego, który w 2015 r. osiągnie próg niemal 1 zetabajta, czyli 1 sekstyliona bajtów lub 1 biliona gigabajtów.

Wskaźnik dostępu do Internetu z poziomu telewizorów z obsługą Internetu będzie rosnąć ― w 2015 r. 10% ogólnoświatowego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych oraz 18% internetowego ruchu wideo będzie generowane z poziomu telewizorów. Według prognoz ogólnoświatowych zaawansowany ruch wideo, obejmujący telewizję trójwymiarową (3DTV) i wysokiej rozdzielczości (HDTV), wzrośnie w latach 2010-2015 14-krotnie. Ogólnoświatowy ruch internetowy związany z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowej wzrośnie w latach 2010-2015 26-krotnie, do poziomu 6,3 eksabajtów miesięcznie (czyli 75 eksabajtów rocznie).

W Europie Środkowo-Wschodniej ruch IP wzrośnie w latach 2010-2015 pięciokrotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 39%. W 2015 r. w ciągu każdych 2 godzin przez sieci IP w tym regionie będzie przepływać liczba gigabajtów stanowiąca odpowiednik wszystkich wyprodukowanych kiedykolwiek filmów. W regionie tym ruch danych w sieciach telefonii komórkowej wzrośnie w latach 2010-2015 42-krotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 111%. Ogólnie szacuje się, że w Europie Środkowo-Wschodniej ruch danych w sieciach telefonii komórkowej będzie w latach 2010-2015 rosnąć 3-krotnie szybciej niż ruch IP w sieciach stacjonarnych.


TOP 200