Do roku 2015 światowy ruch internetowy wzrośnie czterokrotnie

Raport Cisco Visual Networking Index przewiduje, że liczba urządzeń podłączonych do sieci będzie dwukrotnie większa od liczby ludności na świecie, internetowy ruch wideo osiągnie poziom 1 mln minut na sekundę!

Cisco Systems prognozuje, że do roku 2015 liczba urządzeń podłączonych do sieci przekroczy 15 miliardów! W opublikowanym ostatnio 5. dorocznym raporcie Visual Networking Index Forecast (2010-2015), firma Cisco stwierdza również, że światowy ruch internetowy wzrośnie do roku 2015 czterokrotnie, osiągając poziom 966 eksabajtów rocznie.

Do roku 2015 światowy ruch internetowy wzrośnie czterokrotnie

Infografika na temat rozwoju rynku internetowego do roku 2015.

Przewidywany wzrost tylko między rokiem 2014 a 2015 wyniesie 200 eksabajtów! Będzie większy niż łączny ruch IP wygenerowany na całym świecie w roku 2010. Wzrost ruchu internetowego, który w 2015 r. osiągnie próg niemal 1 zetabajta, czyli 1 sekstyliona bajtów lub 1 biliona gigabajtów, jest - zdaniem Cisco - efektem czterech czynników:

Zobacz również:

  1. Większa liczba urządzeń - Taki wzrost ruchu sieciowego jest spowodowany upowszechnianiem się tabletów, telefonów komórkowych, urządzeń sieciowych oraz innych urządzeń inteligentnych. W 2015 r. liczba połączeń sieciowych za pośrednictwem urządzeń oraz połączeń maszyna-maszyna wyniesie niemal 15 miliardów. Na każdego mieszkańca ziemi będą przypadać dwa takie połączenia.
  2. Większa liczba internautów - W 2015 r. liczba internautów osiągnie poziom niemal 3 miliardów ― czyli przekroczy 40% prognozowanej liczby ludności na świecie.
  3. Większa przepustowość łączy szerokopasmowych - Średnia przepustowość stałych łączy szerokopasmowych wzrośnie według prognoz czterokrotnie, z poziomu 7 Mb/s w 2010 r. do 28 Mb/s w 2015 r. W ubiegłym roku średnia przepustowość stałych łączy szerokopasmowych uległa już podwojeniu z 3,5 Mb/s do 7 Mb/s.
  4. Większy ruch wideo - W 2015 r. w każdej sekundzie przez Internet będzie przepływać 1 mln minut ruchu wideo, czyli odpowiednik 674 dni.

W 2010 r. komputery PC były źródłem 97% ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych. Wskaźnik ten spadnie w 2015 r. do poziomu 87%, dowodząc wpływu, jaki urządzenia typu tabletów, smartfonów i sieciowych wywierają na sposób dostępu i korzystania z Internetu przez użytkowników.

Do roku 2015 światowy ruch internetowy wzrośnie czterokrotnie

Szacuje się, że ogólnoświatowy ruch IP wzrośnie z poziomu 20,2 eksabajtów miesięcznie w 2010 r. do poziomu 80,5 eksabajtów miesięcznie w 2015 r.

Wskaźnik dostępu do Internetu z poziomu telewizorów z obsługą Internetu będzie rosnąć ― w 2015 r. 10% ogólnoświatowego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych oraz 18% internetowego ruchu wideo będzie generowane z poziomu telewizorów. Według prognoz ogólnoświatowych zaawansowany ruch wideo, obejmujący telewizję trójwymiarową (3DTV) i wysokiej rozdzielczości (HDTV), wzrośnie w latach 2010-2015 14-krotnie.

Ogólnoświatowy ruch internetowy związany z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowej wzrośnie w latach 2010-2015 26-krotnie, do poziomu 6,3 eksabajtów miesięcznie (czyli 75 eksabajtów rocznie).

Do roku 2015 światowy ruch internetowy wzrośnie czterokrotnie

Liczba widzów oglądających filmy wideo online na całym świecie wzrośnie do 2015 r. o 500 mln, z poziomu 1 mld użytkowników oglądających filmy przez Internet w 2010 r.

Tendencje w Europie Środkowo-Wschodniej

  • W Europie Środkowo-Wschodniej ruch IP wzrośnie w latach 2010-2015 pięciokrotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 39%. W 2015 r. w ciągu każdych 2 godzin przez sieci IP w tym regionie będzie przepływać liczba gigabajtów stanowiąca odpowiednik wszystkich wyprodukowanych kiedykolwiek filmów.
  • W Europie Środkowo-Wschodniej internetowy ruch wideo będzie stanowić 42% całego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych w roku 2015 (wzrost z poziomu 25% w 2010 r.).
  • W regionie tym ruch danych w sieciach telefonii komórkowej wzrośnie w latach 2010-2015 42-krotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 111%. Ogólnie szacuje się, że w Europie Środkowo-Wschodniej ruch danych w sieciach telefonii komórkowej będzie w latach 2010-2015 rosnąć 3-krotnie szybciej niż ruch IP w sieciach stacjonarnych.
  • W Europie Środkowo-Wschodniej ruch IP związany wideokonferencjami biznesowymi wzrośnie w latach 2010-2015 dwukrotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 11%.

Doroczne badanie Cisco VNI Forecast ma na celu oszacowanie wzrostu ruchu IP na świecie oraz ocenę tendencji w tym zakresie. Prognoza VNI - z której korzystają zarówno operatorzy, twórcy przepisów, jak i podmioty kształtujące rozwój branży - jest oparta na analizie i modelowaniu danych na temat ruchu, wykorzystania przepustowości oraz urządzeń, pochodzących z prognoz niezależnych analityków. Cisco sprawdza zgodność swojej prognozy, danych wejściowych i metodyki z rzeczywistymi danymi na temat ruchu, udostępnianymi dobrowolnie zarówno przez operatorów, jak i użytkowników.


TOP 200