Do poczty przez telefon

GroupWise XTD Novella będzie czytał pocztę elektroniczną.

GroupWise XTD Novella będzie czytał pocztę elektroniczną.

Novell zamierza wyposażyć nową wersję pakietu, służącego do zawiadywania komunikatami GroupWise XTD, w rozwiązania integrujące ten produkt z systemami telefonicznymi. Pozwoli to użytkownikom wykorzystywać GroupWise do nadawania i odbierania nie tylko poczty elektronicznej, ale także poczty głosowej przy użyciu tych samych mechanizmów, jakie stosowane są przy zarządzaniu standardowymi (czyli zawierającymi tylko tekst) komunikatami pocztowymi. Korzyść takiego rozwiązania jest oczywista: użytkownik będzie mógł obsługiwać oba rodzaje poczty (w tym tworzyć foldery, zarządzać plikami audio itd.) używając jednego narzędzia, a nie przywołując za każdym razem do pracy inny pakiet, jak ma to miejsce obecnie.

Novell oferuje użytkownikom dodatkowy pakiet o nazwie Telephone Access Server (TAS), który po dołączeniu do GroupWise 4.x pozwala korzystać ze standardowych usług poczty głosowej, przekazywanej z zewnątrz drogą telefoniczną. W maju br. na rynek wejdzie pakiet GroupWise Phone Access, dzięki któremu użytkownik będzie mógł dostać się do swojej skrzynki pocztowej za pośrednictwem sieci telefonicznej. Po podaniu odpowiedniego identyfikatora i hasła (wprowadzanego z aparatu telefonicznego z tonowym wybieraniem numeru) serwer GroupWise odczytuje na głos wybrane komunikaty pocztowe. Użytkownik może je następnie skasować, kazać przechować w odpowiednim katalogu, odpowiedzieć na nie lub też przesłać do innej osoby. Jedyny znaczący problem w przypadku tego oprogramowania to konieczność jego lokalizacji. W przeciwnym razie serwer GroupWise nie będzie w stanie poprawnie czytać listów pisanych w innym języku niż angielski.

W podobnego typu rozwiązanie (pakiet Phone Notes) wyposażyła też system Notes firma Lotus Development. Nie są to jednak rozwiązania najtańsze. Wiadomo już, że Phone Access oferujący usługi wbudowane w Telephone Access Server, kosztować będzie ok. 10 tys. USD.


TOP 200