Do czego w firmie służy chmura?

Cloud computing w firmie to nie tylko uruchomienie różnych aplikacji - jest to także zmiana modelu myślenia działu IT, zakładająca przeniesienie części zadań do podmiotu zewnętrznego.

Do czego w firmie służy chmura?
Jednym z pierwszych przypadków wykorzystania cloud computing były usługi poczty elektronicznej i hostowanie stron WWW. Obecnie bardzo rzadko zdarzają się przesłanki do obsługi hostowania strony WWW i prostej poczty elektronicznej we własnym zakresie przedsiębiorstwa, gdyż jest to usługa standardowa, świadczona przez większość operatorów hostingowych. Usługa ta wrosła na dobre w świadomość działów IT w polskich firmach i jest traktowana z pełnym zaufaniem, czego nie można do końca powiedzieć o hostowaniu innych zasobów, na przykład firmowych aplikacji.

Bardzo wiele przedsiębiorstw korzysta z wirtualizacji swoich aplikacji w obrębie własnej infrastruktury. Do środowiska wirtualizowanego przenoszone są różne aplikacje, w tym także te krytyczne, obsługujące główną gałąź biznesową przedsiębiorstwa. Przeciwwskazania techniczne do przenoszenia takich aplikacji do chmury wynikają głównie stąd, że przedsiębiorstwo chce być uniezależnione od podmiotów trzecich. Po części wynika to z chęci samodzielnej eksploatacji czegoś, co przynosi przewagę nad konkurencją, trochę z przyzwyczajenia. Ponadto ważną rolę gra tradycyjne nastawienie firm, że lepiej coś mieć samemu, niż kupować od kogoś.

Zobacz również:

  • Sektor energetyczny zwiększy wydatki na chmurę
  • Chmura prywatna – opcja warta rozważenia
  • Jak cyfryzują się polskie przedsiębiorstwa

Drobnicę przenieść na zewnątrz

Wdrożenie pilotażowe

Aplikacje, które nie są silnie powiązane z firmowymi zasobami i nie obsługują krytycznych dla firmy procesów, mogą być przeniesione do chmury ze stosunkowo niewielkimi konsekwencjami. Usługa biznesowa obsługiwana za pomocą takiej aplikacji zazwyczaj nie jest krytyczna dla pracy przedsiębiorstwa i może posłużyć do wdrożenia pilotażowego. Aplikację już zwirtualizowaną można łatwo migrować do zewnętrznego usługodawcy.

Jeśli w przedsiębiorstwie uruchamia się wiele drobnych projektów obsługiwanych przez proste, standardowe aplikacje, takie jak zasoby Sharepointa, narzędzia w rodzaju PHPBB lub groupware, także te rozwijane w modelu open source, dobrym rozwiązaniem jest migracja tych aplikacji do usług cloud computing. Dzięki temu start projektu następuje bardzo szybko, koszty wejścia są minimalne, gdyż do uruchomienia niezależnej instancji aplikacji nie jest wymagany zakup żadnego sprzętu przez firmę.

Ze względu na to, że rozliczenia odbywają się za rzeczywiście wykorzystywane zasoby, koszty związane z pracą takich projektów początkowo są niewielkie, ale z drugiej strony, muszą być kontrolowane. Pozostawienie nienadzorowanych usług wynajmowanych przez różne działy przedsiębiorstwa powoduje czasami radykalny wzrost kosztów OPEX, gdyż niektóre zasoby nie zawsze są zwalniane po zakończeniu korzystania z nich. Ponadto nie zawsze z tych usług korzysta się w optymalny sposób. Przy rozważaniu migracji do środowiska cloud computing sprawę zajmowanych zasobów należy traktować z należytą uwagą, a rozliczenie kosztów na poszczególne centra i działy wykonywać skrupulatnie.

Usługodawca obsłuży szczyt obciążenia

Niektóre organizacje charakteryzują się bardzo wysoką zmiennością obciążenia swoich usług IT. Jeśli tylko te zmiany mają charakter przewidywalny, można wykorzystać usługi cloud computing do obsługi szczytów obciążenia. Przykładem takiego wykorzystania usług zewnętrznych jest obsługa aplikacji biznesowych związanych z obsługą promocji w firmie zajmującej się reklamą. Gdy uruchamiana jest kampania reklamowa, do obsługi dużego obciążenia firma kupuje usługę od dostawcy cloud computing. Ponieważ jest to środowisko wysoce skalowalne, praktycznie nie ma problemów z obsługą nawet dużego ruchu. Z drugiej strony koszty usługi w modelu cloud są zależne od wykorzystanych zasobów, a te z kolei są proporcjonalne do ruchu, a także do przychodów przedsiębiorstwa. Obsługa szczytowego obciążenia za pomocą usług zewnętrznych jest modelowym wykorzystaniem cloud computing do usprawnienia procesów w przedsiębiorstwie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200