Do czego w firmie przyda się chmura?

Technologia przetwarzania w chmurze znajduje już swoje miejsce w firmowym IT, gdzie uzupełnia systemy działające lokalnie. Przedstawiamy osiem scenariuszy użycia chmury w firmowym środowisku.

Przetwarzanie danych w modelu usługowym jest już standardem biznesowym, z którego część firm zaczęła korzystać i czerpie istotne korzyści, także finansowe. Chociaż nie wszędzie w firmowym IT chmura ma sens, przedstawiamy typowe scenariusze wdrożenia, w których można skorzystać z chmury, zarówno uruchomionej lokalnie na potrzeby firmowego IT, jak i publicznej, pochodzącej od usługodawcy i u niego hostowanej.

Obsługa szczytów obciążenia

Zalecana technologia: Chmura publiczna lub hybrydowa

Przedsiębiorstwa, zwłaszcza w branży handlowej, charakteryzują się dużą zmiennością sezonową obciążenia. Aplikacje obsługujące sprzedaż są znacznie obciążone w szczycie, poza szczytem zapotrzebowanie na zasoby jest już o wiele niższe. W przypadku firm z branży handlowej szczyt obserwujemy przed świętami Bożego Narodzenia, a w biurach podróży pod koniec wiosny. Jest to powtarzalny szczyt, który ogólnie daje się przewidzieć, zarówno pod względem czasu, jak i natężenia. Scenariusz użycia zakłada pozyskanie usługi od zewnętrznego dostawcy i przeniesienie obciążenia serwisów webowych do chmury lub wzmocnienie ich przez zasoby spoza firmy. Gdy szczyt minie, zbędne już zasoby są zwalniane. Kluczową zaletą chmury jest jej skalowalność i elastyczność oraz rozliczanie za bieżące zużycie, co radykalnie redukuje koszty w porównaniu do skalowania IT pod kątem maksimum obciążenia.

Z obsługi szczytów obciążenia przez chmurę korzysta na przykład fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, opisywana na łamach tygodnika Computerworld.

Szybkie wdrożenie nowych aplikacji

Zalecana technologia: chmura prywatna

Chmura daje użytkownikom szybkość przydziału zasobów – to krytyczny parametr przy uruchamianiu nowych projektów. Zupełnie inaczej odbywa się start projektu, gdy niezbędna do niego infrastruktura jest dostępna praktycznie od ręki, a inaczej, gdy na zakup serwera i jego instalację trzeba czekać tygodniami. Jeśli firma uruchamia grupę związaną z danym procesem biznesowym i wiadomo, że proces ten będzie działał określony czas, to pierwszy etap pracy można z powodzeniem oprzeć na chmurze. Na początku pracy projektu zasoby z chmury będą wystarczające i uzasadnione kosztowo, a po zakończeniu pracy związanej z projektem zostaną zwrócone. Niekiedy właśnie w ten sposób odbywa się migracja do chmury, gdy firma buduje środowisko pod kątem nowych aplikacji. Powstają one w chmurze i tam też pozostają, a w miarę rozwoju całe środowisko cloud computing się rozrasta.

Dział deweloperski

Zalecana technologia: chmura prywatna lub publiczna

W dziale deweloperskim wirtualizacja, która jest podstawową technologią wykorzystywaną w chmurze, przyjęła się od samego początku, gdyż bardzo ułatwia pracę twórcom aplikacji. Dostarczana technologia umożliwia szybkie utworzenie, skopiowanie i przeniesienie maszyny wirtualnej, można przy tym łatwo wersjonować aplikacje, tworzyć kopie środowisk testowych, a także przenosić do produkcji, a niepotrzebne maszyny usunąć, zwalniając zasoby. Ze względu na bezpieczeństwo oraz rozmiar samego środowiska niektóre firmy decydują się na wykorzystanie chmury prywatnej, ale w większości przypadków oferta chmury publicznej w zupełności zaspokoi potrzeby działu tworzenia aplikacji.

Aplikacje pomocnicze, o mniejszym znaczeniu biznesowym

Zalecana technologia: chmura prywatna lub publiczna

Tylko niektóre procesy biznesowe mają krytyczne znaczenie dla pracy przedsiębiorstwa, pewna część z nich jest poboczna – muszą się odbyć, ale przerwa w pracy jest mało znacząca dla działania firmy. Takie aplikacje można z powodzeniem wdrożyć w chmurze, gdyż niedostatki technologii cloud computing, związane np. z procesami wejścia/wyjścia, będą rekompensowane przez redukcję kosztów. Zamiast zarządzać aplikacją uruchamianą na dedykowanym serwerze lub pilnowanej maszynie wirtualnej, proces biznesowy można obsłużyć za pomocą narzędzia pracującego w chmurze. Za chmurą prywatną przemawia bezpieczeństwo danych i być może lepsza jakość usługi, z kolei chmura publiczna może być tańsza w eksploatacji.

Silne, doraźne akcje marketingowe

Zalecana technologia: chmura publiczna

Gdy przedsiębiorstwo uruchamia akcje marketingowe, potrzebuje zasobów do ich obsługi. Obecnie większość akcji odbywa się w połączeniu z internetem lub bezpośrednio w cyberprzestrzeni, a zatem niezbędne są zasoby, takie jak pojemność serwerów lub moc obliczeniowa. Oczywiście, zasób należy zakupić, co w modelu on premises wymaga dużych inwestycji kapitałowych, a następnie jeszcze większych kosztów związanych z utrzymaniem całego środowiska. Użycie chmury publicznej umożliwi zakup praktycznie dowolnych zasobów i dowolnej mocy obliczeniowej na cele pojedynczego projektu, przy czym możliwa jest bardzo wysoka skalowalność. Ponieważ zasoby są kupowane na czas projektu przy bardzo niskich kosztach inwestycyjnych, a projekty takie przynoszą przychody proporcjonalne do natężenia działalności, przetwarzanie danych w modelu usługowym bardzo dobrze wpisuje się w potrzeby IT związane z obsługą omawianych projektów. Dodatkową zaletą jest łatwa dostępność technologii, której dana firma wewnętrznie nie posiada – jeśli np. firmowe aplikacje wykorzystują Windows, a masowy hosting związany z aplikacją marketingową będzie realizowany na serwerach open source, to chmura publiczna jest bardzo dobrym wyborem.

Obsługa procesów migracji

Zalecana technologia: chmura prywatna lub hybrydowa

Co jakiś czas dział IT w każdej firmie przeprowadza proces migracji danych lub aplikacji związany z odświeżeniem wykorzystywanego sprzętu. Dopóki dotyczy to serwerów, w środowisku wirtualizowanym wystarczy przenieść maszyny na inny serwer hostujący, dodać nowy serwer do klastra wirtualizacyjnego i zezwolić na przenoszenie nań działających już maszyn. Zupełnie inaczej odbywa się proces wdrażania nowych macierzy dyskowych lub migracji przy wprowadzaniu aktualizacji. Niektóre z zadań związanych z migracją danych wymagają o wiele większych zasobów, niż firma posiada w danej chwili w IT. Do migracji dział IT może wykorzystać zasoby z chmury, oferowane przez dostawców chmury publicznej lub organizowane z chmury prywatnej, działającej w obrębie przedsiębiorstwa. Jeśli projekt migracji jest długotrwały i kosztowny, niekiedy może się opłacać uruchomienie przez firmę chmury prywatnej specjalnie na potrzeby projektu – później taka chmura będzie wspierać zasoby działu IT. Ze względu na bezpieczeństwo danych, firmy nie decydują się raczej na wykorzystanie chmury publicznej do podobnych zadań.

Kopia bezpieczeństwa

Zalecana technologia: usługa dedykowana przeważnie w chmurze publicznej

Każde przedsiębiorstwo, które ma własny dział IT, musi rozważać ochronę danych przed utratą w przypadku awarii nośników danych. Podstawową linią obrony jest kopia bezpieczeństwa lub replikacja do drugiego ośrodka (rzadziej). Budowa środowiska backupowego jest zawsze związana ze znacznymi wydatkami inwestycyjnymi, gdyż wymaga zakupu nośników i odpowiedniego oprogramowania, a po uruchomieniu również kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem pracy tego środowiska. Obecnie na rynku pojawiły się oferty usług składowania danych kierowane do firm, w których usługodawca przejmuje na siebie przechowywanie danych w swoim środowisku, oferując przy tym proste w użyciu usługi przechowania i odtworzenia danych z kopii. Metoda w niektórych przypadkach może być bardzo ciekawą alternatywą – jeśli nie potrzebujemy odtwarzać całego środowiska przez sieć, z powodzeniem można z niej skorzystać. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie deduplikacji – radykalnie zmniejszy ilość danych, które należy przesłać siecią, a także skuteczne szyfrowanie informacji. Backup w modelu usługowym nie jest drogi, o ile firma potrafi zapanować nad rozrostem składowanej informacji. Minusem kopii w modelu usługowym jest bardzo długi czas odtwarzania danych, gdyby komplet informacji trzeba było przesłać przez sieć. Jeśli firma rozważa wykorzystanie backupu w modelu usługowym do ochrony danych, powinna rozważyć dostępność usługi polegającej na przesłaniu danych do siedziby firmy na fizycznym nośniku lub możliwość odtworzenia danych wprost w lokalizacji usługodawcy, na potrzeby disaster recovery.

Rezerwowy ośrodek

Zalecana technologia: chmura prywatna w odrębnej lokalizacji

Podobnie jak w przypadku backupu, budowa rozwiązań klasy disaster recovery jest kosztowna, wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Wybudowanie drugiego ośrodka przetwarzania danych jest jeszcze bardziej kosztowne niż backup, ale w zamian replikacja do zdalnej lokalizacji ochroni przed utratą danych spowodowaną np. przez pożar. Alternatywą dla własnego zdalnego ośrodka jest wynajęcie przestrzeni i mocy obliczeniowej u dostawcy, gdyż dostępne rozwiązania umożliwiają utworzenie bezpiecznej chmury prywatnej zlokalizowanej poza siedzibą IT danej firmy. W zależności od potrzeb w zdalnej lokalizacji może odbywać się jedynie składowanie danych, przygotowanie kompletu informacji do odtworzenia, a nawet gotowe do użycia środowisko, do którego można przełączyć najważniejsze aplikacje firmowe. Niekiedy przełączenie to odbywa się bezprzerwowo, dzięki synchronicznej replikacji danych i mechanizmom klastra geograficznego. Koszty zmieniają się zależnie od potrzeb – najtańsze jest składowanie danych, by ochronić informację przed utratą w przypadku katastrofy, droższa możliwość zawiera uruchomienie aplikacji w utworzonym w chmurze środowisku, najdroższa zakłada ewentualność przełączenia w każdej chwili na drugi ośrodek.


TOP 200