Do 2020 r. ujednolicenie architektury

Priorytety Ministerstwa Finansów to usprawnienie systemu administracyjnego, stworzenie warunków wzrostu gospodarczego i zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych.

Ministerstwo Finansów realizuje 7 dużych projektów i kilkadziesiąt mniejszych projektów informatyzacji Państwa. Współpracuje w tym zakresie z pozostałymi resortami, żeby osiągać synergię działania zapewnia Paweł Oracz, Dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa Finansów. Wynika to między innymi z tego, że ministerstwo stara się informatyzować procesy, a nie jednostki organizacyjne. Jego zdaniem istotna jest również efektywność kosztowa, zarówno po stronie wewnętrznej, jak i po stronie przedsiębiorców, którzy z projektów korzystają.

Do 2020 r. ujednolicenie architektury

Paweł Oracz, Dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa Finansów.

Podczas prezentacji na konferencji Państwo 2.0, Paweł Oracz powiedział również, że filarem rozwoju jest neutralność technologiczna. Ministerstwo nie traktuje informatyzacji jako celu samego w sobie, nie chce też zamrozić się w jakichś zamkniętych technologiach. Informatyzacja jest potrzebna do świadczenia usług, zarówno wewnątrz organizacji, jak i dla przedsiębiorców.

Wśród tych usług dyrektor wymienił między innymi cła, podatki oraz e-budżet. Ministerstwo realizuje również projekty infrastrukturalne, takie jak np. powstający w Radomiu ośrodek obliczeniowy.

Wśród priorytetów działań Rafał Oracz wymienił stworzenie sprawnego, uproszczonego systemu organizacyjnego administracji, stworzenie warunków wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych. Przyznał, że na razie systemy są rozproszone, co powoduje, że każda z instytucji widzi obywatela osobno. Ale jednocześnie zapewnił, że do 2020 r. powstanie spójna architektura, która pozwoli, żeby osoba w systemie była widziana przez wszystkich usługodawców publicznych tak samo. Ma to znacznie ułatwić korzystanie z usług i obniżyć ich koszty.


TOP 200