Dłużej z bateriami

Czy kolejne wersje systemu Windows zwiększą trwałość akumulatorów zasilających notebooki?

Czy kolejne wersje systemu Windows zwiększą trwałość akumulatorów zasilających notebooki?

Wbrew temu co twierdzi Microsoft i Intel, pracujące pod kontrolą Windows 98 lub Windows NT 5.0 i korzystające z usług nowego, wbudowanego w te systemy modułu ACPI (Advanced Power Configuration Interface), zarządzającego poborem mocy, pobierają więcej prądu niż dotychczas. Takie są wyniki obecnie przeprowadzanych analiz. Opracowana przez Microsoft strategia OnNow (Plug-and-Play i zarządzanie poborem mocy) bazuje na pracy interfejsu ACPI, który przejmuje zadania realizowane do tej pory przez moduł APM (Advanced Power Management), zawarty w systemie BIOS.

Wiele wskazuje na to, że interfejs ACPI, który zaprojektowano z myślą o tym, aby poborem mocy sterowały poszczególne aplikacje, a nie BIOS i system operacyjny, nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Badania przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych wykazały, że choć ACPI oferuje wiele nowych funkcji, których nie ma APM, to przy zarządzaniu poborem mocy spisuje się gorzej.

Twórcami ACPI są Intel, Microsoft i Toshiba. Specyfikacja interfejsu definiuje, dla każdego z elementów zainstalowanych w notebooku, cztery stany zasilania: D0, D1, D2 i D3. Dwa skrajne stany - D0 i D3 - oznaczają, że element pracuje normalnie lub całkowicie odłączono od niego zasilanie. Pośrednie stany - D1 i D2 - definiują różne poziomy "uśpienia". W przypadku systemu ACPI sterowanie poborem mocy jest realizowane przez system operacyjny lub aplikacje uruchomione na komputerze. Niestety, brak jest jeszcze programów korzystających z usług tego interfejsu. Choć system operacyjny realizuje zadania przewidziane przez OnNow, to aplikacje zachowują się biernie.

Przeciążone akumulatory

Żadna duża firma, oferująca oprogramowanie użytkowe, nie zamierza w najbliższej przyszłości wdrażać technologii ACPI. Tylko Microsoft zapowiada, że kolejna wersja pakietu Office, która ma się pojawić w 1999 r., będzie zgodna z ACPI. I choć Microsoft nie ubiegał się do tej pory, aby ACPI uznano za standard, to po wprowadzeniu systemu Windows 98, którego integralną częścią jest ACPI, można oczekiwać, że większość producentów przyjmie to rozwiązanie za obowiązujące. Ale brak odpowiednich aplikacji i rozwiązań sprzętowych powoduje, że na początku sytuacja może ulec pogorszeniu. Akumulatory będą się szybciej rozładowywać niż w przypadku notebooków wyposażonych w system zarządzania poborem mocy bazujący na APM.

Perspektywiczne korzyści

Przedstawiciele Microsoftu twierdzą, że wcześniej czy później użytkownicy systemów przenośnych docenią zalety systemu ACPI. Już obecnie producenci oprogramowania mogą je wyposażać w moduły pracujące zgodnie z tym standardem, toteż aplikacji takich powinno szybko przybywać.

Toshiba potwierdza, że trzeba czekać na aplikacje wykorzystujące możliwości tego interfejsu, aby odczuć wymierne korzyści przy eksploatowaniu komputera przenośnego. Możliwości systemu APM wykorzystano już do maksimum. Dalszy postęp można osiągnąć tylko poprzez przejście na ACPI. Ale ACPI i nowy system operacyjny nie wystarczą - potrzebne są odpowiednie aplikacje.

Przykładowo, przy korzystaniu z edytora tekstów, gdy użytkownik otworzy dokument, pliku takiego zwykle nie zapisuje przez 5-10 minut i dlatego program może wyłączyć dysk, który nie będzie najprawdopodobniej wykorzystywany w najbliższych minutach.

Jak najdłużej bez doładowywania

Użytkownicy systemów przenośnych od dawna czekają na rozwiązania, dzięki którym notebook mógłby pracować bez konieczności doładowywania akumulatora przez cały dzień i ACPI jest działaniem we właściwym kierunku. Osiągnięcie tego celu jest jednak trudnym zadaniem, ponieważ notebooki wciąż obrastają w nowe urządzenia i są wyposażane w wydajniejsze procesory, które pobierają więcej prądu. Czasami wydaje się, że jedynym sprzętem pracującym bez zewnętrznego zasilania przez 15-30 godz. może być komputer naręczny. Czy będzie to wreszcie możliwe przy korzystaniu z notebooków pracujących pod kontrolą Windows 95 lub Windows NT 5.0?

ACPI daje dziś gorsze wyniki niż APM, ale czas pracuje na korzyść tego pierwszego rozwiązania. Jeśli ktoś kupuje komputer z myślą o przyszłości, powinien wybrać model zgodny z ACPI i poczekać 6-9 miesięcy na aplikacje wykorzystujące możliwości tego interfejsu.

Ponadto ACPI dysponuje opcjami wspierającymi funkcje Wake on LAN i Wake on Ring. To jeszcze jeden powód, aby zrezygnować z systemu APM.

Wykorzystać OnNow for Windows

Trzy najważniejsze wskazówki Microsoftu dla programistów, zamierzających tworzyć aplikacje wykorzystujące możliwości OnNow - nowej specyfikacji zarządzania poborem mocy i funkcjami plug-and-play, która wejdzie w skład systemów Windows 98 i Windows NT 5.0.

1. Należy wprowadzić do programów wsparcie dla funkcji WM-POWERBROADCAST i GetSystemPowerStatus, które są już obecnie dostępne w Windows 95.

2. Trzeba skorzystać z rozszerzeń biblioteki Win32 API, dzięki którym aplikacje mogą realizować zadania OnNow. Podstawowe zadania tych rozszerzeń to:

  • dostarczenie przez OS programom informacji o stanie zasilania i związanych z nim zdarzeniach,

  • wprowadzenie mechanizmów informowania systemu o wymaganiach aplikacji, aby mogła ona wpływać na zarządzanie poborem mocy.

    3. Należy wykorzystać możliwości oferowane przez ACPI przede wszystkim w oprogramowaniu do zarządzania zadaniami, aplikacjach sterowanych przez urządzenia i zdarzenia oraz programach priorytetowo dostępnych.

  • <hr size=1 noshade>Na podstawie InfoWorlda oprac. Jch


    TOP 200