Dlaczego warto zainwestować w najnowszą technologię macierzową HPE?

Inteligentna macierz dyskowa klasy korporacyjnej - HPE Primera to skuteczne wsparcie dla organizacji w ich działalności operacyjnej. Rozliczana w modelu konsumpcyjnym pamięć klasy podstawowej, przeznaczona do obsługi krytycznych aplikacji w organizacjach, gwarantuje stuprocentową dostępność danych i aplikacji firmowych, pozwalając jednocześnie zapanować nad nadplanowymi kosztami infrastruktury IT. HPE Primera to flagowy produkt amerykańskiego giganta w zakresie technologii macierzowej. Wszystko wskazuje na to, że skazany na sukces rynkowy…

Najnowsza macierz dyskowa HPE Primera (a właściwie „PRIMary storage for new inteligent ERA of data”) to odpowiedź amerykańskiego producenta na potrzeby współczesnego biznesu zasilanego danymi. Świat IT w dużych organizacjach, choć nie tylko dużych, nie jest czarno-biały. Nie dzieli się na chmurę i „resztę”, ale jest hybrydowym ekosystemem, w którym przetwarzanie w chmurze i na tradycyjnej, „twardej” infrastrukturze przenika się. Wiele krytycznych aplikacji firmowych z różnych względów nie zostanie zmigrowanych do chmury publicznej, to samo dotyczy danych wrażliwych. Kluczowe dla sprawności działania i konkurencyjności organizacji jest jednak skuteczne ich wywołanie i całkowita dostępność. Niektóre firmy, by zapewnić ciągłość usług, inwestują nadmiarowo w infrastrukturę, by w razie konieczności poradzić sobie z wyzwaniem okresowych obciążeń. Inne wręcz odwrotnie - obawiając się zamrożenia pieniędzy w niepotrzebnej ich zdaniem infrastrukturze, niedoszacowują inwestycję.

Czy można inaczej? Czy można w tradycyjnej infrastrukturze uzyskać benefity cloud computingu i nie martwić się o posiadane zasoby?

HPE udowadnia, że tak. Producent jest znany ze swoich rozwiązań przystosowanych do optymalizacji procesów w środowiskach hybrydowych, poczynając od samego sprzętu, kończąc zaś na modelu rozliczania. W ostatnim czasie widać wyraźny trend rynkowy do oferowania nowego modelu konsumpcyjnego, opartego o dostarczanie usług (as a Service). HPE zresztą deklaruje, że do 2022 roku wszystkie usługi znajdujące się w portfolio producenta będą dostępne w modelu as a Service.

Nie inaczej jest z HPE Primera. Inteligentna macierz dyskowa, której zadaniem jest między innymi obsługa środowisk krytycznych w firmach, oferuje najwyższy poziom dostępności, rozliczanej w modelu pay-per-use. Pozwoli to organizacjom uniknąć wspomnianego wyżej inwestowania w nadmiarową infrastrukturę i zredukować ryzyko biznesowe wynikające z braku zwrotu z inwestycji w sprzęt. Wykorzystane w HPE Primera mechanizmy sztucznej inteligencji, uproszczony sposób instalacji, a przede wszystkim wspomniany model rozliczania daje firmom to, czego dziś oczekują od IT – doświadczenia chmury, nawet jeśli dane i aplikacje nie są w niej przetwarzane.

HPE Primera z wielu względów powinna być pierwszym wyborem firm, które szukają nowych rozwiązań macierzowych, odpowiadających na aktualne potrzeby ich biznesu.

10 najważniejszych powodów, dla których warto kupić macierz dyskową HPE Primera

W każdej firmie, niezależnie od swojej wielkości czy branży, pracują aplikacje o znaczeniu krytycznym. Platforma pamięci masowej obsługująca te aplikacje ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i wprowadzania innowacji, a co za tym idzie – zwiększenia przewagi nad konkurencją.