Dlaczego polska gospodarka nie jest innowacyjna?

Według uczestników kongresu platform technologicznych, który odbył się w Ministerstwie Gospodarki środki z unijnego programu "Innowacyjna gospodarka" są rozdzielane "chaotycznie" i zbyt wolno, a administracja boi się inwestować w innowacje.

Według uczestników kongresu jedną z największych barier w zwiększaniu innowacyjności polskiej gospodarki jest mentalność. "Samorządy niechętnie inwestują w rozwój i badania. Nie ma świadomości, że te nakłady są konieczne" - uważa Elżbieta Syrda z Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa.

Przedstawiciele środowisk naukowych wskazywali też, że słaba innowacyjność polskich firm to wina źle wydawanych pieniędzy na naukę. Za mało pieniędzy jest przeznaczanych na konkursy, w których powstają i rywalizują najbardziej innowacyjne projekty.


TOP 200