Dlaczego m-commerce?

Według Lucent Technologies środowisko sieci bezprzewodowych, w tym i usług m-commerce, można podzielić na trzy segmenty rynkowe: użytkowników indywidualnych, użytkowników biznesowych oraz właściwe . Podział ten ujmuje kilka rozwiązań:

 • mobilne biuro (Mobile Office) - umożliwiające pracownikom biznesowym korzystanie z biurowych możliwości przenośnych komputerów PC w dowolnych okolicznościach. Podręczny komputer podróżuje razem z użytkownikiem i wszelkimi jego aplikacjami oraz funkcjami dodatkowymi obejmującymi: usługi telefoniczne, zunifikowany przekaz wiadomości, pocztę elektroniczną, terminarz, dostęp do plików i baz danych, planowanie podróży oraz wideokonferencje;

 • podręczny asystent (Lifestyle Manager) - zmieniający zwykły telefon komórkowy w osobistego asystenta. Umożliwia on obsługę zadań związanych z planowaniem zajęć i zapewnia bezprzewodowe usługi komunikacyjne, rozrywkę oraz dostęp do informacji, a także usługi handlu elektronicznego m-commerce i e-banking;

 • aplikacje biznesowe (Market Business-to-Business Application) - obejmujące zastosowania mobilne, takie jak: zdalne zarządzanie usługami, zarządzanie środkami materialnymi (taborem), zdalny nadzór oraz telemetrię.

  Zróżnicowane aplikacje mobilne stają się coraz bardziej realne dzięki zaawansowanym sposobom dostępu, podnoszącym szybkość transmisji za pośrednictwem sieci GSM, CDMA czy TDMA, współdziałających przez sieci szkieletowe wykonane w technologiach IP/ATM. Nowym elementem jest wdrażany obecnie paneuropejski system radiowy TETRA, już wyposażany w aplikacje zezwalające na kontakt z Internetem. Z kolei postępująca integracja systemów rozliczeniowych tych sieci, zarządzania siecią i obsługi klienta sprawia, że przyszłościowe usługi świadczone przez sieci mobilne uzyskają charakter globalny i nie będą zależeć od rodzaju sieci macierzystej, do której należy terminal.

  Firma Ericsson, oprócz całej gamy telefonów komórkowych wyposażonych w usługi GPRS, WAP i Bluetooth, zademonstrowała na ostatnich targach CeBIT różnorodne aplikacje mobilnego Internetu. Aplikacje te są dostępne za pośrednictwem telefonów komórkowych wyposażonych w nową multimedialną usługę MMS (Multimedia Messaging Service). Wśród nich są usługi lokalizacyjne, gry i zakłady liczbowe, rezerwacja z możliwością zakupu biletów, wersja przewodnika turystycznego (Guide@Michelin) czy indywidualny portal Ericssona (Mobile Portal), zawierający najbardziej użyteczne informacje lokalne, dostępne za pośrednictwem WWW, lub usługi WAP. Ericsson, po przeniesieniu w tym roku produkcji telefonów komórkowych do firmy Flextronics, skupił się na tworzeniu sieci rdzeniowych drugiej i trzeciej generacji, serwerów bramkujących (WAP Gateway/Proxy 2.0) oraz rozwijaniu koncepcji mobilnego Internetu (Mobile@Home) z wykorzystaniem rozwiązań i transmisji przez sieci IP. W demonstrowanych rozwiązaniach o podwyższonej szybkości przekazu (do 700 kb/s) wykorzystano abonencki dostęp asymetryczny ADSL lub alternatywnie modemy kablowe, sterowane za pośrednictwem lokalnego kontrolera mieszkaniowego HBSC (Home Base Station Controller), łączącego usługi sieci GSM/UMTS.

  Również koncern Nokia nie próżnuje. Podczas targów CeBIT Nokia przedstawiła rozwiązanie służące do transmisji WAP z wykorzystaniem systemu TETRA, wprowadzone na rynek jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Pozwala ono usprawnić prace terenowe policji i służb ratunkowych, a także zapewnia im większe bezpieczeństwo niezależnie od lokalizacji w terenie. Najnowszą propozycją Nokii w tej dziedzinie jest jednak telefon Nokia THR850, również pracujący w sieci TETRA, którego rynkowa premiera odbyła się w lutym 2001. Telefon bezprzewodowy Nokia THR850 odzwierciedla najnowsze trendy w projektowaniu telefonów komórkowych, a jednocześnie - oprócz tradycyjnego przesyłania wiadomości - zapewnia dyspozytorską komunikację grupową. Cechy te pozwalają na budowę systemu ogólnokrajowego bez utraty właściwości skalowania sieci, bezwzględnie wymaganych przez organizacje bezpieczeństwa publicznego. Równocześnie może stanowić bezprzewodowy terminal końcowy dla prowadzenia usług mobilnych m-commerce o bardzo wysokim stopniu zaufania.

  Podobnie nieskrępowany dostęp bezprzewodowy zaprezentowała w marcu br. Nokia w systemie łączności bezprzewodowej Bluetooth - pomiędzy komputerem osobistym PC a telefonem komórkowym. Pakiet Nokia Connectivity Pack zaprojektowano z myślą o tych właśnie użytkownikach, którzy cenią sobie swobodę dostępu do danych bez wiązania się kablami z siecią. Zawarta w pakiecie bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala na wykorzystanie telefonu Nokia 6210 jako modemu GSM, dzięki czemu jest możliwe połączenie z komputerem przenośnym zlokalizowanym w odległości do 10 m, a w rozwiązaniach z regeneratorem sygnałów nawet do 100 m. Wprowadzenie pakietu Nokia Connectivity Pack, wykorzystującego technologię Bluetooth, rozszerza możliwości telefonu komórkowego Nokia 6210, który odtąd można traktować jako wielofunkcyjne osobiste urządzenie komunikacyjne, do: współpracy z Internetem, przesyłania poczty elektronicznej lub wysyłania faksów - z przepływnością danych 43,2 kb/s.

  Nowe możliwości stosowania usług m-commerce wiążą się z rozwojem kolejnych technologii dostępu do zawartości stron internetowych, opartych na transmisji i wybieraniu głosowym. W tych aplikacjach użytkownik terminalu mobilnego może za pośrednictwem głosu wybierać specjalistyczne usługi z własnego spersonalizowanego portalu. Wybrana bądź poszukiwana tekstowa treść informacyjna (nagłówki wiadomości, zalecenia dla kierowców, lokalne prognozy pogody, informacje finansowe, wiadomości prasowe i notowania giełdowe, a także handlowe i bankowe usługi komercyjne) jest odpowiednio interpretowana przez terminal mobilny, a następnie odtwarzana przez syntetyzowany komputerowo głos. Istotną cechą tej aplikacji jest fakt, że wszystkie operacje dokonują się automatycznie i nie wymagają żadnej interwencji manualnej ani wzrokowej. W rozwiązaniach zaawansowanych można nawet zlecić terminalowi realizację połączenia z abonentem według książki adresowej znajdującej się na stronie portalu czy głosowego odczytu wskazanych komunikatów tekstowych.


 • TOP 200