Dlaczego GPRS?

Nowe aplikacje

Oczekiwania przyszłych klientów są duże, bo i oferta usług dodatkowych, dostępnych za pomocą transmisji pakietowej, może być kusząca. Uzyskiwanie większej szerokości pasma w systemie GPRS (115 kb/s lub więcej) pozwala operatorom GSM oferować większość istniejących w sieciach stacjonarnych aplikacji multimedialnych, dostęp do usług internetowych i stron WWW, prowadzenie transakcji bankowych i finansowych z telefonów znajdujących się w ruchu oraz zdalne sterowanie i monitorowanie. Bezprzewodowa sieć pakietowa GSM/GPRS staje się szczególnie przydatna podczas wielokrotnie nawiązywanych (kilka operacji na minutę) krótkich transmisji o niewielkiej pojemności informacji, nie przekraczających zwykle kilkuset bajtów wiadomości. Należą do nich zwłaszcza usługi konwersacyjne przez sieć Telnetu, jak i usługi teleakcji (teledziałania) potrzebujące dwustronnej łączności w czasie rzeczywistym (przekaz krótkich wiadomości SMS, telezakupy, potwierdzanie kart kredytowych, transakcje bankowe, losowanie loteryjne i in.).

Dla dotychczasowych abonentów GSM wprowadzenie technologii GPRS oznacza możliwość jednoczesnej transmisji głosu z danymi, szybszego dostępu do usług, takich jak poczta elektroniczna (z dużymi plikami załączników, np. zawierającymi także grafikę), szybszego przeszukiwania stron webowych WWW w sieci Internetu oraz łatwiejszego dostępu do korporacyjnych lub lokalnych sieci komputerowych i intranetowych. Pakietowa technologia przekazu GSM/GPRS jest uniwersalna, ponieważ umożliwiając efektywne gospodarowanie przepływnością łącza, stanowi dobre narzędzie zarówno do realizacji sporadycznie użytkowanych usług interaktywnych wszystkich typów, jak i transportu ogromnych ilości danych.

Korzystając z tych usług, abonenci nie będą płacić za czas połączenia, jak to robią dzisiaj, ale za wysłane i odebrane bity. Może to zachęcać do bardziej intensywniejszego korzystania z telefonii komórkowej, gdyż abonenci nie będą już unikać długich transmisji danych z powodów finansowych, oczywiście pod warunkiem, że operatorzy nie będą ich obciążać kosztami taryfikowanymi na podstawie czasu trwania połączenia (co jest również możliwe). Praktycznie jedyną niedostępną w tym systemie usługą będzie wideo dostarczane w czasie rzeczywistym - wymagające przepływności nie mniejszych niż 384 kb/s.

Milowy krok w kierunku 3G

Czas pokazuje, że potrzeby abonentów w zakresie bezprzewodowych transmisji danych nieustannie rosną. Dotychczasowe przekazy głosowe z telefonów komórkowych wyposażonych w protokół WAP już teraz coraz częściej są uzupełniane przekazem wideofonicznym o niewielkiej zmienności ruchu obrazu (do 15 obrazów/s), ale transmisja obrazów na żywo z pełnym ruchem i równoczesnym prowadzeniem rozmowy będzie wymagać innych, bardziej nowoczesnych środków transmisji. Zapewnią je dopiero systemy trzeciej generacji (3G) o przepływnościach od 384 kb/s do 2 Mb/s, przewidywane do pierwszych instalacji w latach 2001-2005.

Największe sukcesy we wdrażaniu technologii pakietowej GPRS odniosła firma Ericsson, która jako pierwsza (w 1998 r.) na świecie przedstawiła prototypową transmisję z szybkością 115 kb/s za pomocą telefonu komórkowego. Także w tym roku w Cannes, na światowym kongresie poświęconym rozwojowi technologii GSM, Ericsson zademonstrował jako pierwszy w pełni wyposażony system komórkowy GSM/GPRS z działającymi aplikacjami WAP i terminalami mobilnymi. Współcześnie oferowany przez firmę model telefonu R520 - działający zgodnie ze standardem GPRS i HSCSD we wszystkich trzech pasmach częstotliwości, a także wyposażony w protokół dostępowy WAP i dodatkowo w lokalną łączność bezprzewodową technologii Bluetooth - dowodzi, że integracja coraz liczniejszych funkcji komunikacyjnych w jednym terminalu przenośnym nie ma końca i naprawdę trudno prorokować, jak będzie wyglądał terminal mobilny niedalekiej przyszłości.

W Polsce, w trzecim kwartale tego roku, wszyscy trzej operatorzy cyfrowych systemów komórkowych zaczęli energiczne działania mające na celu zwiększenie szybkości przekazów przez sieci komórkowe GSM/GPRS. Pośpiech w tej dziedzinie ma wyjątkowe uzasadnienie: kto pierwszy zaoferuje szybszy dostęp do Internetu, ten więcej zarejestruje abonentów komórkowych. Wprawdzie są to dopiero testy, ale komercyjne działanie niewątpliwie nastąpi jeszcze w tym roku. Podobne testy prowadzą przecież największe korporacje komórkowe, takie jak BT Cellnet (W. Brytania) czy Smartphone (Hongkong).

Technologia GPRS jest nadal dopiero pierwszym krokiem na drodze ewolucji sieci GSM w kierunku systemów trzeciej generacji (3G). Łatwa migracja od technologii GSM oraz elastyczne implementowanie technologii GSM/GPRS w istniejących systemach GSM są rozwiązaniem, którego obecnie poszukują wszyscy operatorzy telefonii komórkowej na świecie. Tym bardziej, że stanowi ona ścieżkę ewolucyjną w kierunku multimedialnych sieci pakietowych GSM/EDGE i w pełni zintegrowanych systemów UMTS (IMT-2000) - zaliczanych już do trzeciej generacji.


TOP 200