Dla tych powodów warto rozważyć wdrożenie Zero Trust w firmie

Model bezpieczeństwa Zero Trust to aktualnie jeden z ważniejszych trendów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Sprawdź dlaczego warto się nim zainteresować?

Dane, które uzyskujemy od organizacji zajmujących się badaniem sytuacji cybernetycznej w kraju i na świecie nie napawają optymizmem. CERT Polska raportuje otrzymanie 322 tysięcy zgłoszeń dotyczących naruszeń bezpieczeństwa, z których obsłużono ponad 39 tysięcy incydentów, z czego ponad 25 tysięcy incydentów dotyczyło phishingu. Warto jednać mieć świadomość, że jest to zaledwie ułamek naruszeń cyberbezpieczeństwa - większość z nich nie jest zgłaszana. Często nawet nie wiemy, że miały miejsce, co dodatkowo utrudnia ich sprawną obsługę.

Zero Trust znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa
Źródło: Scott Webb / Unsplash

Zero Trust znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa

Źródło: Scott Webb / Unsplash

Cyberprzestepcy wykorzystują coraz bardziej wyrafinowane metody, a administratorzy i dyrektorzy IT mają coraz więcej systemów do nadzorowania, co utrudnia im podjęcie właściwych decyzji oraz właściwe rozeznanie się w sytuacji.

Zobacz również:

  • Dane w centrum świata
  • Strategiczna współpraca NTT DATA Business Solutions i Beyond.pl
  • Ważne trendy na 2024

Organizacje stale poszukują skutecznych sposobów zabezpieczania się przed cyberzagrożeniami. Większość firm zdaje już sobie sprawę z faktu, że nowoczesne oprogramowanie antywirusowe nie jest wystarczające.

W tym miejscu bardzo często pojawia się model bezpieczeństwa typu zero trust, który wywraca do góry nogami tradycyjne strategie dotyczące bezpieczeństwa cybernetcznego.

Model bezpieczeństwa zero trust zyskał ostatnio popularność jako skuteczne podejście do zwiększania bezpieczeństwa. Zakłada on, że wszystkie urządzenia, użytkownicy i aplikacje mogą stanowić zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa i ma na celu ograniczenie tego ryzyka.

W niniejszym materiale przypominamy czym jest model zero trust i dlaczego warto rozważyć jego wdrożenie w infrastrukturze IT organizacji.

Krótkie przypomnienie - czym jest model bezpieczeństwa zero trust?

Pojęcie zero trust zostało wykreowane przez Johna Kindervaga - analityka Forrester Research. Zakłada on ograniczenie zaufania oraz ciągłe weryfikowanie poświadczeń urządzeń, kont oraz uzytkowników.

Model bezpieczeństwa oparty o zero trust to aktualnie jedna z flagowych strategii cyberbezpieczeństwa, która może zwiększyć niezawodność sieci. Stosuje się w nim rygorystyczną procedurę kontroli dostępu i uwierzytelniania opartą na założeniu, że każdy komponent w sieci może potencjalnie stanowić zagrożenie.

Zero trust opiera się na ograniczeniu zaufania
Źródło: Bernard Hermant / Unsplash

Zero trust opiera się na ograniczeniu zaufania

Źródło: Bernard Hermant / Unsplash

Infrastruktura informatyczna automatycznie blokuje nieautoryzowany dostęp do jej składników bazując na ścisłym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego. Takie działanie nie tylko poprawia ochronę przed cyberzagrożeniami, ale także tworzy infrastrukturę zapewniającą lepszy podział zadań pomiędzy użytkownikami. Ścisła kontrola dostępu chroni infrastrukturę IT przed udzieleniem zbyt dużych uprawnień, które sprzyjają naruszaniu danych.

Dlaczego warto wdrożyć model bezpieczeństwa zero trust?

Krótki opis modelu bezpieczeństwa zero trust może sugerować, że jego wdrożenie w organizacji jest problematyczne, a użytkownicy muszą co chwilę przechodzić przez wiele procesów logowania, które potwierdzają ich uprawnienia do dostępu do danych elementów infrastruktury IT. W praktyce działanie w modelu zero trust nie zmienia diametralnie sposobu pracy i działania infrastruktury IT całej organizacji. W zamian za niewielkie utrudnienia związane z koniecznością potwierdzania swojej tożsamości organizacje otrzymują mnóstwo zalet. Do najważniejszych z nich zaliczamy.

Scentralizowane monitorowanie całego środowiska informatycznego

Dzięki modelowi zero trust można objąć monitorowaniem wszystkie zasoby środowiska informatycznego, zapewniając widoczność w całej organizacji. Pozwala to na zbudowanie scentralizowanego monitorowania, włączając w to zasoby oparte na chmurze obliczeniowej.

Scentralizowane monitorowanie upraszcza zarządzanie, umożliwiając obserwację danych z jednej, globalnej lokalizacji. Model ten obsługuje również zautomatyzowane procedury zarządzania żądaniami dostępu.

Rozbudowana analityka wsparta przez AI

Nieodłączną częścią modelu bezpieczeństwa zero trust jest rozbudowana i inteligentna analityka służąca do wykrywania potencjalnych zagrożeń. Informacje te mogą pomóc zespołom ds. bezpieczeństwa w bardziej systematycznym wdrażaniu zaradczych środków bezpieczeństwa.

Automatyczne zbieranie danych pozwala wdrożyć automatyzację wielu procedur operacyjnych mających wpływ na poziom bezpieczeństwa. Ucząc się wzorców dla żądań dostępu, można wyszkolić system do automatycznej oceny żądań, umożliwiając systemowi autonomiczne akceptowanie lub odrzucanie żądań.

Dopiero po zweryfikowaniu użytkownicy otrzymują dostęp do zasobów
Źródło: FLY:D / Unsplash

Dopiero po zweryfikowaniu użytkownicy otrzymują dostęp do zasobów

Źródło: FLY:D / Unsplash

Zgodność z regulacjami prawnymi

Wdrożenie modelu bezpieczeństwa typu zero trust gwarantuje firmom możliwość zdobycia pełnej zgodności z najpopularniejszymi regulacjami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa infrastruktury IT oraz przetwarzania danych osobowych.

Model zero trust zapewnia przejrzystość, umożliwiając przestrzeganie wszystkich niezbędnych przepisów. Ponieważ zasady bezpieczeństwa zero trust śledzą każde działanie w sieci, łatwiej jest również przeprowadzać audyty bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo przy wdrażaniu chmury obliczeniowej

Szybka adopcja chmury obliczeniowej zwiększa ryzyko naruszenia danych. Z tego właśnie powodu wiele organizacji jest przeciwnych adopcji chmury obliczeniowej do obsługi własnej infrastruktury IT. Rozwiązaniem problemu z bezpieczeństwem podczas wdrożenia chmury obliczeniowej może być wykorzystanie modelu bezpieczeństwa zero trust.

Zero trust nie ogranicza się jedynie do środowisk on-premise. Współpracuje również z chmurą obliczeniową oraz środowiskiem hybrydowym.

Wdrożenie infrastruktury opartej na modelu bezpieczeństwa zero trust jest złożone, ale jest to jedna z najlepszych metod wdrażania chmury. Pozwala na wdrożenie sztywnych strategii cyberbezpieczeństwa, które zmniejszają ryzyko naruszenia danych. Podejście oparte na zerowym zaufaniu chroni wrażliwe dane i minimalizuje luki w sieci.

Zero trust współpracuje z chmurą obliczeniową
Źródło:  Vladimir Anikeev / Unsplash

Zero trust współpracuje z chmurą obliczeniową

Źródło: Vladimir Anikeev / Unsplash

Model zero trust to przyszłość

W dobie ewolucji zagrożeń cyberbezpieczeństwa klasyczne środki zaradcze nie są już wystarczające. Dodatkowym problemem są rozproszone środowiska oraz wszechobecna praca zdalna. Czynniki te sprawiają, że organizacje są bardziej narażone na cyberataki.

Zero trust zapewnia wielowarstwowe rozwiązanie bezpieczeństwa zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Podejście to zakłada, że żaden użytkownik ani podmiot w sieci nie jest godny zaufania. Dzięki Zero Trust można zaprojektować nieelastyczne zasady operacyjne dla każdego użytkownika lub aplikacji. To przyszłościowe podejście, które zaprocentuje w każdej organizacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200