Dla notebooków z NT 4.0

Producenci BIOS usprawniają system Windows NT 4.0, wprowadzając funkcje plug & play i zarządzanie poborem mocy.

Producenci BIOS usprawniają system Windows NT 4.0, wprowadzając funkcje plug & play i zarządzanie poborem mocy.

Przedłużanie się prac nad systemem Windows NT 5.0 powodują, że producenci systemów BIOS, m.in. Phoenix Technologies i SystemSoft, wprowadzają do oferowanego oprogramowania nowe funkcje wspierające system Windows NT 4.0, umożliwiające pracę w trybie włącz i używaj oraz zarządzanie poborem mocy przez i stacjonarne. Niezależne firmy starają się wypełnić właśnie te luki w dostępnej obecnie wersji systemu, na których brak skarżą się wymagający użytkownicy eksploatujący komputery przenośne platformy Windows NT.

Wiele przedsiębiorstw zmierza do tego, aby wykorzystywane notebooki pracowały pod kontrolą tego samego systemu operacyjnego co komputery stacjonarne, a te ostatnie coraz częściej wykorzystują Windows NT. System informatyczny pracuje wtedy bardziej niezawodnie, zwłaszcza że Windows 95 stwarza więcej problemów niż Windows NT, będący bardziej odporny na awarie.

Award Software wprowadziła w marcu br. kolejną wersję oprogramowania CardWare 6.0, zapewniającą użytkownikom systemu Windows NT 4.0 korzystającym z kart PC Card możliwość wymiany kart i sterowników PC Card bez potrzeby restartu systemu. Program obsługuje również starsze rodzaje kart i te, których sterowniki nie są przystosowane do automatycznej współpracy z systemem operacyjnym. CardWare zawiera moduł sprawdzający konfigurację komputera i zapobiegający powstawaniu konfliktów.

Sterowniki PC Card można podzielić standardowo na dwie grupy:

  • automatycznie współpracujące z systemem, tzn. są instalowane lub usuwane w momencie włożenia lub wyjęcia karty

  • ignorowane przez system - jeśli karta będzie zainstalowana w gnieździe podczas pracy systemu, nie zauważa on tego i nie instaluje automatycznie odpowiedniego sterownika.
CardWare 6.0 usuwa tę niedogodność. Po jego zainstalowaniu, karty PC Card, a także niektóre rodzaje kart SCSI, można bez przeszkód wymieniać w trybie "na gorąco". Program zapobiega też powstawaniu różnego rodzaju konfliktów, np. po zainstalowaniu karty z nie sformatowaną pamięcią błyskową Flash jest ona automatycznie formatowana.

Natomiast Phoenix Technologies oferuje oprogramowanie, zarządzające poborem mocy przez komputery stacjonarne. DeskPower 2.0 for Windows NT na bieżąco kontroluje system i steruje pracą jego elementów, np. wyłącza monitor, jeśli użytkownik przez dłuższy czas nie korzysta z komputera, lub wyłącza cały system pozostawiony bez opieki.

Dla użytkowników eksploatujących komputery przenośne platformy Windows NT 4.0 firma SystemSoft udostępniła w marcu br. dwa programy - CardWizard 4.0 i PowerProfile/SE. Nowe opcje wprowadzone do CardWizard 4.0 umożliwiają wymianę pamięci Flash i SRAM oraz różnego rodzaju kart (także sieciowych) bez restartu systemu. Natomiast PowerProfile/SE tworzy informacje o stanie akumulatora, wyświetla alarmy i udostępnia funkcję suspend/resume (zawieszenie/powrót do pracy).

Specjaliści podkreślają, że jedną z najważniejszych funkcji systemów BIOS najnowszej generacji, obsługujących komputery platformy Windows NT 4.0, jest możliwość rekonfiguracji systemu przez wymianę dołączonych elementów w trybie "na gorąco". I chociaż Windows NT 5.0 ma zawierać takie funkcje, oferowane obecnie rozwiązania będą jeszcze długo ułatwiać życie użytkownikom, którzy nie zdecydują się na szybką nowelizację.

Szczegółowe informacje o na temat tego oprogramowania można znaleźć w Internecie na stronach firmowych Award Software International Inc. -http://www.award.com , Phoenix Technologies Ltd. -http://www.phoenix.com oraz SystemSoft Corp. -http://www.systemsoft.com .