Dla graczy warszawskiej giełdy

Rekin

Rekin

Program Rekin opracowany przez wrocławską firmę CCS Software przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych rynkiem papierów wartościowych, a w szczególności dla osób inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to bodaj pierwszy polski program dla inwestorów giełdowych działający pod Windows, który nie wymaga zainstalowania arkusza kalkulacyjnego.

Rekin pozwala na prowadzenie portfeli dla dowolnej liczby graczy, każdy z nich może dostęp do swojego konta zabezpieczyć hasłem. Rekin nie ma ograniczeń w liczbie notowań sesji giełdowych i spółek notowanych na giełdzie. Użytkownik sam dopisuje nowe spółki, a wyniki kolejnych sesji mogą być dopisywane na różne sposoby - ręcznie lub automatycznie (z Telegazety przez specjalną kartę lub przez modem z bazy danych).

Rekin umożliwia:

* uporządkowane gromadzenie i przetwarzanie informacji o spółkach notowanych na GPW i notowaniach giełdowych

* wspomaganie prowadzenia portfeli papierów wartościowych dla wielu osób

* wspomaganie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Baza danych programu

Wszystkie dane w programie Rekin zawarte są w bazach danych przyporządkowanych jednemu użytkownikowi. Inny użytkownik może używać tego programu na tym samym komputerze, ale pracując na własnych, zabezpieczonych indywidualnym hasłem danych. Pojedynczy rekord zawiera informację o jednej spółce, notowaniu, dacie i jej notowaniach ekstremalnych. Każda informacja w rekordzie (taka jak: nazwa spółki, cena akcji, kod gracza) jest zawarta w osobnym polu. Do pola można wprowadzać tekst, liczby oraz daty. W bazach danych programu Rekin praktycznie można umieścić dowolną liczbę rekordów. Oznacza to, że program może pracować z danymi o dowolnej liczbie spółek i notowań giełdowych. Jedynym praktycznym ograniczeniem są możliwości komputera użytkownika programu (pojemność dysku).

Z informacjami zawartymi w bazie danych można pracować na dwa sposoby:

* poprzez formularz - wyświetlanie, wprowadzanie i modyfikacja informacji z bazy danych - kolejno rekord po rekordzie. Gdy użytkownik posługuje się formularzem, w danym momencie pracuje z jednym rekordem.

* jednocześnie przeglądać informacje zawarte w wielu rekordach (przeglądarkach).

Sortowanie bazy danych

Operacja sortowania umożliwia przeglądanie rekordu w kolejności kodów lub nazw, alfabetycznie lub według daty notowań giełdowych . Rekin porządkuje rekordy w kolejności rosnącej. Dla różnych danych można wybrać pola, wg których Rekin prowadzi porządkowanie. Sortowanie wszystkich danych w programie odbywa się automatycznie w trakcie ich wprowadzania.Rekin dopuszcza stosowanie tzw. Kluczy złożonych, czyli kluczy składających się z kilku pól.

Przeszukiwanie bazy danych

Poszukiwanie informacji w bazach danych programu Rekin jest bardzo proste i szybkie dzięki wykorzystaniu różnych kluczy. We wszystkich formularzach znajdują się przyciski pozwalające na przejście do pierwszego, ostatniego, poprzedniego lub następnego rekordu oraz przycisk (szukaj rekordu). Przy pomocy tego ostatniego (lub kombinacji klawiszy SHIFT + F6) można łatwo znaleźć interesujący nas rekord, wystarczy tylko wpisać żądane dane do pól kluczowych i nacisnąć przycisk (lub kombinację klawiszy).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200