Dla generacji Y zarobki nie są najważniejsze

Młodzi ludzie w pracy cenią sobie otwarte, innowacyjne środowisko, w którym można swobodnie korzystać z mediów społecznościowych i pracować zdalnie. Dla takich warunków pracy są gotowi na niższe zarobki.

Dla młodych pracowników i studentów swoboda korzystania w pracy z mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych i internetu jest tak ważna, że może w większym stopniu wpływać na wybór miejsca pracy niż wysokość zarobków. Z opublikowanego przez Cisco raportu wynika, że aż 33% pracowników w wieku poniżej 30 lat wybierając ofertę pracy wyżej stawia swobodę korzystania z mediów społecznościowych i różnych urządzeń oraz mobilność pracy niż zarobki.

Priorytetem dostęp do społeczności

Oznacza to, że oczekiwania i priorytety nowej generacji pracowników nie dotyczą wyłącznie pieniędzy. O tym, w których firmach będzie pracować nowe pokolenie talentów, w coraz większym stopniu decydują takie elementy środowiska i kultury pracy, jak dostęp do sieci mobilnych, elastyczność używania urządzeń oraz kompozycja prywatnego i związanego z pracą stylu życia. Ponad 40% badanych studentów i 45% młodych pracowników mówi, że przyjęliby ofertę pracy z niższym wynagrodzeniem i większą elastycznością korzystania z urządzeń, dostępem do mediów społecznościowych i mobilnością, rezygnując z oferty z większym wynagrodzeniem, ale bez takiej elastyczności.

Dostęp do mediów społecznościowych w pracy jest tak ważny dla młodych ludzi, że ponad 60% z nich zapytałoby o zasady dostępu do mediów społecznościowych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i wzięłoby to pod uwagę decydując o przyjęciu oferty. Dla ponad 50% zakaz korzystania z mediów społecznościowych w pracy mógłby być powodem do odrzucenia oferty pracy. Ci, którzy by ją przyjęli nie ukrywają, że po zatrudnieniu próbowaliby obejść ten zakaz. Firmy zdają się rozumieć młodych ludzi, bo wiele z nich eksponuje elastyczną politykę w odniesieniu do urządzeń i mediów społecznościowych jako zachętę do podjęcia pracy.

Zdalnie, czyli bardziej efektywnie

60%

młodych ludzi zapytałoby o zasady dostępu do mediów społecznościowych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i wzięłoby to pod uwagę decydując o przyjęciu oferty.

Dla młodych pracowników równie ważne jest to, czy mają zdalny dostęp do sieci i aplikacji korporacyjnych oraz możliwość pracy na urządzeniach mobilnych. Co więcej, chcą oni korzystać z urządzeń firmowych nie tylko do celów zawodowych, ale również prywatnych. Tłumaczą to mieszaniem się komunikacji prywatnej i służbowej w codziennym życiu.


TOP 200