Dla całego miasta

W Urzędzie Miejskim w Gliwicach myślą o wykorzystaniu informatyki przede wszystkim na potrzeby miasta, a nie tylko urzędu.

Dla całego miasta

Wróć do sekcji Lider informatyki "Jestem optymistą, jeżeli chodzi o wykorzystanie technik informacyjnych w administracji publicznej. Ludzie lubią nowinki komputerowe. Coraz więcej osób przekonuje się i korzysta z proponowanych przez nas rozwiązań, potrzebuje ich" - ocenia Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice. Dlatego też, jego zdaniem, warto i trzeba inwestować w rozwój systemów teleinformatycznych. Pomagają one nie tylko lepiej obsługiwać obywateli, ale też efektywniej zarządzać miastem.

A zarządzanie takim miastem jak Gliwice wymaga sprostania specyficznym, nie występującym u nas nigdzie poza Śląskiem wyzwaniom. Wynikają one nie tylko z dominującej przez wiele lat górniczej monokultury miejscowej gospodarki, lecz także z metropolitarnego charakteru tutejszego układu urbanistycznego. Poszczególne miasta są formalnie i ustawowo osobnymi i niezależnymi organizmami, ale problemy i zadania, które przed nimi stoją, są w dużej części wspólne dla nich wszystkich. Planując swój rozwój muszą się liczyć też z sytuacją u sąsiadów, bo wszystkie razem tworzą w zasadzie jeden wielki organizm miejski. Dlatego też dwa lata temu został powołany Górnośląski Związek Metropolitarny (GZM), który z formalnego punktu widzenia jest związkiem komunalnym. Należy do niego 14 miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), w tym również Gliwice. Ma on umożliwiać ściślejszą współpracę i działania na rzecz rozwiązywania, dotyczących w jednakowym stopniu wszystkich, problemów. "Wspólne działania w zakresie komunikacji, planowania przestrzennego czy gospodarki odpadami są efektywniejsze" - tłumaczy Zygmunt Frankiewicz.

"Osiągnęliśmy wysoki poziom integracji na poziomie danych i aplikacji. Możliwe było też objęcie wdrożeniami rozległego obszaru obejmującego zarówno urząd miejski, jak i wszystkie jednostki organizacyjne miasta."

Krzysztof Zbrożek, naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Niezależnie do tego, każde ze śląskich miast musi sobie radzić z własnymi sprawami na swój sposób, korzystając z własnych zasobów, możliwości, potencjału społecznego czy ekonomicznego. Zlokalizowane na terenie Gliwic zakłady Opla są jednymi z największych pracodawców na całym Śląsku. Zatrudniają około trzech tysięcy osób. Ważne znaczenie gospodarcze ma również znajdujące się w Gliwicach Śląskie Centrum Logistyki, będące węzłem łączącym trzy rodzaje transportu: samochodowy, kolejowy i wodny. Gliwice zajmują też znaczące miejsce na kulturalnej i naukowej mapie Śląska. Tu jest Politechnika Śląska i Gliwicki Teatr Muzyczny.

Integracja na każdym poziomie

W zarządzaniu miastem, gliwicki samorząd wspomagany jest przez wiele różnych systemów, narzędzi i rozwiązań informatycznych. "W naszych działaniach nie myślimy tylko o urzędzie, lecz o całym mieście. Urząd jest częścią miasta" - wyjaśnia swoje podejście do wykorzystania technik informacyjnych Krzysztof Zbrożek, naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Gliwicach.


TOP 200