Dla administratorów BackOffice

Ukazała się druga edycja podręczników BackOffice Resource Kit z dodatkowym oprogramowaniem na CD-ROM.

Ukazała się druga edycja podręczników BackOffice Resource Kit z dodatkowym oprogramowaniem na CD-ROM.

Microsoft Press - dział Microsoftu zajmujący się publikacją książek - wydał drugą edycję podręczników administracyjnych Microsoft BackOffice Resource Kit (BORK). Zawiera ona 4 publikacje, opisujące cztery serwery wchodzące w skład pakietu BackOffice: Systems Management Server 1.2, SQL Server 6.5, Exchange Server 5.5 i SNA Server 4.0. W zestawie, którego cena wynosi 200 USD, nie ma jednak opisów Windows NT Server i oprogramowania internetowego Internet Information Server - publikacje poświęcone tym produktom sprzedawane są oddzielnie.

W nowej edycji BORK jest wiele modyfikacji. Znacznie poszerzono opisy produktów SQL Server i SMS Ser-ver (do tego ostatniego dodano wyczerpujący opis pakietu SMS Installer, nie zawartego standardowo w pakiecie serwera, lecz dostępnego oddzielnie, bezpłatnie na serwerze WWW Microsoftu). Rozszerzono też rozdziały zawierające opisy przygotowywania zdalnych instalacji (Windows NT 4.0 Server i Workstation, Office 97, klienci Exchange itd.), a także optymalizacji wydajności pracy serwerów SMS.

Znacznym modyfikacjom - w stosunku do poprzedniej wersji - uległ także podręcznik opisujący Microsoft Exchange Server. Wiele miejsca poświęcono w nim nowym możliwościom serwera Exchange, które udostępniono w wersji 5.5, a w szczególności interfejsowi nowych usług katalogowych Active Directory (ADSI), tworzeniu aplikacji z możliwością dostępu za pośrednictwem przeglądarek WWW, a także nowym usługom, takim jak NNTP.

Do zestawu podręczników dołączona jest płyta CD-ROM, na której znajdują się dodatkowe narzędzia rozszerzające funkcjonalność opisywanych w książkach produktów. A jest to cenny dodatek - przykładowo, dla serwera Exchange dostępne jest oprogramowanie realizujące funkcję serwera grup dyskusyjnych. Pakiet taki kupowany oddzielnie kosztuje co najmniej kilkadziesiąt dolarów.

Nie ma róży bez kolców

Zestaw podręczników BackOffice Resource Kit w zasadzie powinien być dostarczany wraz z pakietem BackOffice. W rzeczywistości jest on bowiem dokumentacją do tego pakietu. Sprzedając BackOffice Resource Kit oddzielnie, Microsoft próbuje zarobić dodatkowe 200 USD. Szkoda także, że wzorem innych wydawnictw (np. New Riders) Microsoft Press nie zamieszcza na dołączonym do pakietu CD-ROM-ie narzędzi do innych aplikacji i systemu Windows NT, nie opisywanych bezpośrednio w pakiecie Resource Kit.

Wadą BackOffice Resource Kit, poza jego wysoką ceną, jest brak polonizacji - pakiet bowiem dostępny jest tylko w wersji angielskojęzycznej.

<hr size=1 noshade>Dystrybutor: APN Promise

tel. (+22) 654 94 51

fax (+22) 826 40 15

http://www.promise.com.pl

e:mail: promise@ikp.atm.com.pl


TOP 200