Disaster recovery a wirtualizacja i cloud

Disaster recovery w oddziałach firm

Zwykle w centralach firm nakłady na systemy distaster recovery są większe, przy czym dużo łatwiej zarządza się lokalną infrastrukturą niż zdalną, zlokalizowaną w oddalonych oddziałach.

Menedżerowie coraz częściej zwracają uwagę na to, aby plan distaster recovery obejmował również oddziały firm, choćby ze względu na to, iż trudniej jest zarządzać odległą infrastrukturą i zasobami, a brak ciągłości biznesowej systemu informatycznego może być równie dotkliwy, jak w centrali przedsiębiorstwa. Usuwanie skutków awarii dla zdalnych biur zawsze było wyzwaniem dla administratorów. Oddziały posiadają zazwyczaj technologie i systemy on-site, budowane w długim czasie, które często są środowiskiem niezależnym od centrali. Dzięki rozwiązaniom dostępnym w chmurze szanse na stworzenie wydajnego i skutecznego planu odzyskiwania systemów po awarii dla odległych biur stało się dostępne na wyciagnięcie ręki przy zachowaniu stosunkowo niskich kosztów oraz zadowalającej skuteczności.

Zobacz również:

Jednak czy użycie chmury jest zawsze odpowiednim rozwiązaniem do odzyskiwania danych dla zdalnego biura? Mimo wszystkich zalet technologii wirtualizacyjnej, nie zawsze wdrożenie distaster recovery opartego na chmurze jest proste i bezpieczne, jakby się wydawało. Odzyskiwanie po awarii wykracza poza zwykłe tworzenie kopii zapasowych i ochronę serwera. Obejmuje również kompleksową mieszankę technologii, procesów i problemów zgodności, takich jak zapewnienie łączności, replikacja czy choćby redundancja obciążenia sieciowego.

Jakość i wydajność łącza jest w tym wypadku kwestia priorytetową. Zakładając, że przepływ danych wykorzystywanych do distaster recovery wykonywany jest na zewnątrz (np. do centrali firmy), to po wystąpieniu awarii i uruchomieniu procedur odzyskiwania należy zadbać o odpowiedni transfer w drugą stronę. Słaba jakość łącza i mała przepustowość, jeśli tylko nie uniemożliwi, to z pewnością wydłuży czas przywrócenia systemów do pełnej funkcjonalności.

Mając na uwadze słabe strony transferu pomiędzy odległymi lokalizacjami, producenci oprogramowania obsługującego backup systemów czy replikację danych wyposażają swoje produkty w mechanizmy wspomagające szybki przesył danych, stosując między innymi deduplikację.

Klasycznym przykładem realizacji planu distaster recovery jest stworzenie infrastruktury chmury prywatnej w centrali firmy, gdzie znajdują się bieżące kopie danych z oddziałów i systemów serwerowych w stanie gotowości do awaryjnego uruchomienia na wypadek wystąpienia awarii.

Wirtualizacja sprzętu i aplikacji

Komputery i oprogramowanie użytkowników to istotne elementy infrastruktury przedsiębiorstwa, które biorą udział w utrzymaniu jego ciągłości biznesowej. W ich wypadku również można wykorzystać technologie wirtualizacyjne do zapewnienia działania oraz odzyskiwania danych - począwszy od prostej replikacji danych użytkownika na przestrzeń dyskową znajdującą się w chmurze, po wirtualizację desktopów oraz aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji umożliwia centralizację systemów klienckich oraz ich standaryzację. Dzięki temu, że użytkownik wykorzystuje jedynie terminal, który uruchamia i łączy się z wirtualnym systemem operacyjnym znajdującym się na hoście wirtualizacyjnym. Taka konfiguracja z wykorzystaniem usług w modelu cloud ułatwia zarządzanie środowiskiem użytkowników oraz backup systemów i aplikacji. W środowisku klastrowym czas uruchomienia usług po awarii węzła jest wtedy sprowadzany do niezbędnego minimum z korzyścią dla użytkowników oraz administratorów. Również w razie awarii terminala nie ma żadnego problemu z uruchomieniem kopii środowiska klienta na innym sprzęcie.


TOP 200