Digital po półroczu

Polski oddział firmy liczy na 40% wzrost przychodów w roku finansowym 1997.

Polski oddział firmy liczy na 40% wzrost przychodów w roku finansowym 1997.

Dotychczas Digital Equipment Polska generował mniejsze przychody niż inne przedstawicielstwa tej firmy w Europie Środkowej i Wschodniej. Ale w II kwartale bieżącego roku finansowego, kończącym się 31 grudnia 1996 r., warszawska firma zajęła pierwsze miejsce, przed Czechami, Węgrami i Słowacją. W zależności od rozstrzygnięć przetargów, w których Digital obecnie bierze udział, przedstawiciele firmy szacują, że w roku 1997 wzrost przychodów wyniesie 40%.

Największy przetarg, w którym Digital bierze obecnie udział, to informatyzacja Grupy Pekao S.A. Digital przygotowuje się również do przetargów na zintegrowany system informatyczny dla Banku Gdańskiego S.A., wrocławskiego Banku Zachodniego S.A. i poznańskiego Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. "Wiele polskich banków musi wybrać system informatyczny - i to szybko, aby przygotować się do roku 1998, kiedy to banki zachodnie będą mogły swobodnie działać w naszym kraju" - mówi Marek Racieski, dyrektor generalny Digital Equipment Polska. Podkreśla on, że rynek bankowy jest jednym z dwóch najważniejszych dla firmy.

Telekomunikacja i przemysł

Podobne przychody Digital uzyskuje w Polsce z działalności na rynku telekomunikacyjnym, gdzie współpracuje z warszawskim Apeximem i gdyńskim Prokomem. W przemyśle zaś, jak twierdzą przedstawiciele firmy, większych zamówień należy spodziewać się dopiero w przyszłości.

Podobnie jak najwięksi konkurenci firmy na polskim rynku, Digital włączył się do rywalizacji na rynku dużych przedsiębiorstw. Firma współpracuje z i CSBI S.A., a od czterech miesięcy z Baan Polska. Partnerem Digitala jest warszawska firma Simple, specjalizująca się w oprogramowaniu do zarządzania dla mniejszych przedsiębiorstw (ostatni wspólny kontrakt firm to warte ok. 1 mln dolarów wdrożenie systemu finansowoüksięgowego w Zakładach Metalowych w Sokołowie).

Obecnie w Polsce istnieje jedna instalacja oprogramowania R/3 firmy SAP AG na bazie sprzętu Digitala (w Polskiej Telefonii Cyfrowej). Ma się to zmienić. "Uczestniczymy w kilku przetargach, w których oprogramowanie SAP pracowałoby na naszym sprzęcie. Od 8 miesięcy działa w naszym biurze oddzielna komórka odpowiedzialna za kontrakty z zakładami przemysłowymi. Sądzę więc, że już wkrótce hegemonia HP na tym rynku może zostać przełamana" - twierdzi Marek Racieski.

Największe umowy

Digital jest na etapie ukończenia największego dotychczas projektu z Bankiem PrzemysłowoüHandlowym, którego wartość wyniosła 30 mln dolarów. W ubiegłym roku największe umowy firma podpisała z Powszechnym Bankiem Kredytowym (kontrakt o wartości kilkunastu mln dolarów) oraz trzema operatorami komórkowym - Polską Telefonią Cyfrową, Polkomtelem i Centertelem. Dwóch operatorów GSM kupuje głównie serwery z serii Alpha 4100, wykorzystując je m.in. jako platformę dla systemów billingowych.

"Trzy miesiące temu podpisaliśmy umowę o współpracy z ComputerLandem, który - jak sądzę - stanie się w najbliższej przyszłości jednym z naszych najważniejszych partnerów" - powiedział Marek Racieski. Obecnie ComputerLand zawarł tego typu umowy z dwoma największymi konkurentami Digitala - Hewlett-Packardem i IBM.

Plany

Podobnie jak cała korporacja, Digital Polska dąży do tego, aby ok. 60% jego obrotów stanowiły wpływy ze sprzedaży produktów. Obecnie 70% to sprzedaż komputerów z procesorem Alpha. Mniejszym powodzeniem cieszą się w Polsce stacje robocze Alpha. Do końca ub.r. Digital sprzedał w naszym kraju 12 TurboLaserów - najszybszych, wieloprocesorowych serwerów, m.in. dla TP S.A., Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej i Gdyńskiej. 30% stanowią komputery PC i produkty sieciowe. Koncentratory, routery, przełączniki i Digitala rozprowadza w Polsce amerykańska firma Anixter. 20-25 % wpływów stanowiłby serwis, reszta pochodziłaby z działalności integratorskiej.

Firma podpisała z Microsoftem umowę na serwis oprogramowania Back Office i serwera Windows NT. "Jedną z głównych sił działania", jak mówią przedstawiciele Digital Polska, ma stać się dział zajmujący się integracją.


TOP 200