Digital Prioris HX 6000

Digital Prioris HX 6000 uzyskał dobre noty we wszystkich kategoriach oceny, zdobywając 8,78 pkt. na 10 możliwych.

Digital Prioris HX 6000 uzyskał dobre noty we wszystkich kategoriach oceny, zdobywając 8,78 pkt. na 10 możliwych.

Serwer jest poprawnie zaprojektowany i w kategorii - konstrukcja i możliwość rozbudowy - otrzymał wysoką notę. Użytkownik może w prosty sposób uzyskać dostęp do wszystkich elementów systemu. Wystarczy zdjąć dwa boczne panele, by mieć idealny dostęp do wnętrza serwera.

Procesory i pamięć RAM (SIMM) są zainstalowane na oddzielnej karcie. Dlatego też procedury wymiany układu lub rozbudowy pamięci są proste i nie zabierają dużo czasu. Dyski twarde umieszczono z przodu serwera za oddzielnym panelem i połączono w macierz RAID. Są one zaopatrzone w specjalne zatrzaski i łatwo można je wyjąć z obudowy.

Prioris HX 6000 jest chłodzony czterema wentylatorami, z czego trzy mają budowę modułową. Czwarty jest mocowany do obudowy na stałe. Jego demontaż wymaga użycia śrubokręta. Serwer jest wyposażony w dwa zasilacze, co zwiększa niezawodność pracy systemu.

Konstrukcja komputera umożliwia jego łatwą rozbudowę. W testowanym serwerze siedem z jedenastu gniazd rozszerzeń pozostało do dyspozycji użytkownika - dwa PCI i pięć .

Prioris HX 6000 dysponuje macierzą dyskową RAID (kontroler DAC960PD firmy Mylex Corp.), która może składać się z 21 napędów standardu SCSI o ogólnej pojemności 256 GB. Testowany serwer był wyposażony w pięć dysków twardych RAID, które można wymieniać bez przerywania pracy. Prioris HX 6000 wspiera macierze dyskowe RAID poziomów 0, 1, 5, 7 i 0+1 i może pracować zgodnie ze standardem JBOD.

Komputer zawiera cztery karty sieciowe 10/100 PCI produkcji Digitala, z których trzy oferują gniazda RJ-45 (skrętka nieekranowana), a jedna jest uniwersalna, tzn. zawiera porty RJ-45, BNC (tzw. cienki Ethernet) i AUI (tzw. gruby Ethernet).

W kategorii - łatwość konfigurowania i obsługi - Prioris uzyskał notę dobrą. Choć wszystkie firmy wiedziały, że przeznaczone do testów serwery powinny dysponować RAID 5, Digital dostarczył system, w którym część napędów pracowała w trybie RAID 5, a część w RAID 7. Firma preinstaluje na serwerze system operacyjny Windows NT Server 4.0 i dostarcza go wraz z kompletem programów narzędziowych (zarządzanie systemem i otoczeniem sieciowym oraz konfigurowanie serwera) i sterowników.

Do zarządzania systemem Digital proponuje pakiet ServerWORKS Manager, który pracuje zgodnie ze standardem SNMP (Simple Network Management Protocol) i spełnia wymogi specyfikacji DMI (Desktop Management Interface). Aplikacja jest łatwa w obsłudze, ponieważ wykorzystuje intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika.

Prioris pracuje wydajnie. Po uruchomieniu testu porównawczego SYSmark/32 stwierdzono, że serwer uzyskał czas 3157 s (drugie miejsce; pierwsze zajął Proliant 2500, trzecie NetServer LH Pro). Komputer uzyskał najlepszy wynik w teście zarządzanie bazą danych - na skończenie testu system potrzebował 6608 s. Serwer osiągnął też najlepszy czas sumaryczny ogólny - 2:42:45.

Cena serwera w Polsce wynosi ok. 24 800 USD.


TOP 200