Dialog z telewizją na IP

Na początku przyszłego roku Telefonia Dialog rozpocznie pilotaż usług telewizji interaktywnej. Rozwiązania do obsługi IPTV dostarczy operatorowi słoweńska firma Iskratel.

Pierwotnie Dialog miał stać się dostawcą usług triple-play jeszcze w tym roku. Przesunięcie zarząd spółki tłumaczy pewnymi opóźnieniami w podpisywaniu umów z dostawcami treści. Operator zapewnia obecnie, że komercyjny start jego oferty telewizyjnej nastąpi w pierwszej połowie 2007 roku. Wdrożenie systemów IPTV koordynować będzie spółka zależna Dialogu - TVM.

Usługi telewizji cyfrowej - w tym wideo na żądanie - Dialog będzie świadczył z wykorzystaniem wdrażanych rozwiązań słoweńskiej firmy Iskratel. Jest ona dostawcą kompleksowej platformy SI2000 do obsługi IPTV.

W pierwszym rzędzie ofertę IPTV Dialog skieruje do użytkowników swoich usług DSL, których obecnie jest ok. 80 tys. Dzięki uatrakcyjnieniu oferty operator chce w 2007 r. pozyskać kolejnych 70 tys. klientów na usługi szerokopasmowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200