Dialog w całej Polsce

Urząd Regulacji Telekomunikacji wydał 29 marca zezwolenie na świadczenie wszelkich usług telekomunikacyjnych dla Telefonii Lokalnej (operator sieci Dialog).

W ostatnim dniu urzędowania URT wydał należącej do KGHM Telefonii Lokalnej (operator sieci Dialog) zezwolenie na świadczenie usług telekomunikacyjnych w całej Polsce w ramach stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zezwolenie jest ważne na terenie Polski przez 25 lat.

Dotychczasowa koncesja Dialogu obejmowała 8 regionów. Według wcześniejszych zapowiedzi spółki, jej usługi stacjonarne mają być uruchomione w br. m.in. w Warszawie. KGHM i zarząd Telefonii Dialog intensywnie poszukują też dla operatora inwestora. Obecnie 100% udziałów posiada KGHM, wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które już wcześniej były zaangażowane kapitałowo w spółkę.

Zobacz również:


×